header.back to home

We staan op de rand van nieuwe verstrengingen in de strijd tegen het coronavirus. De toestand is kritiek, alle cijfers staan in het rood en dus zien ook wij de noodzaak om in het belang van de volksgezondheid drastische maatregelen te nemen. Een nieuwe lockdown – al dan niet ‘light’ – lonkt. Wij zijn bezorgd over de meeste kwetsbare groep: kinderen en jongeren.
Eén iets speelt in ons aller voordeel in het licht van zo’n “lockdown 2.0”: we weten nu meer, véél meer. Over hoe het virus werkt, hoe het bestreden moet worden, maar vooral ook: hoe we erover kunnen en moeten waken dat de impact van de maatregelen op ons mentaal welzijn zoveel mogelijk beperkt wordt.

Eén van de grote conclusies van de vorige lockdown was namelijk net dat het kind- en jongerenperspectief veel te laat prominent aan bod kwam in de debatten over de maatregelen (en, in een latere fase, tijdens de exitstrategie). We hebben hier duidelijke lessen uit getrokken.

Een belangrijke daarvan is: jeugdwerk geeft ademruimte. De afgelopen weken en maanden hebben jeugdwerkers en vrijwilligers zich uit de naad gewerkt om kinderen en jongeren perspectief te blijven geven. Elke jongere, elke jeugdwerker en vrijwilliger verdient daarvoor onze erkenning en een dikke merci. Dat perspectief willen we ook in de komende dagen en weken zo veel mogelijk blijven behouden, omdat het zo waardevol is.

Maar een lockdown behoort dus meer en meer tot de opties. Daarom stellen we nu ook al graag voor: onze eigen zes gouden regels om kinderen en jongeren in de komende weken zo goed mogelijk te ondersteunen én perspectief te bieden. Als rode draad doorheen de regels geldt de vraag: hoe kunnen we zo goed mogelijk waken over het psychisch welzijn van kinderen en jongeren?

Zes Gouden Regels om kinderen en jongeren doorheen een nieuwe lockdown te loodsen.

Stock Corona
 1. Laat kinderen jonger dan 12 jaar elkaar blijven zien in (kleinere) groepen, in open lucht maar ook thuis. Communiceer dat expliciet naar ouders en kinderen.

 2. Een lockdown vraagt om noodopvang. Kwalitatieve noodopvang vertrekt vanuit het kindperspectief.

 3. Jongeren (+12) willen hun vrienden kunnen zien. Blijf dat toestaan in beperkte setting (bv. 4 personen). Zet hiervoor de publieke ruimte maximaal in en richt ze corona-proof in.

 4. Jeugd(welzijns)werkers zijn bijna altijd het eerste aanspreekpunt voor kinderen en jongeren. Werk de bestaande drempels weg die zij in hun werk ervaren.

 5. Donkere gedachten? Complexe of gevaarlijke situaties thuis? Kinderen en jongeren moeten nu maximaal en massaal op de hoogte gebracht worden van de (online en offline) plekken waar ze terecht kunnen.

 6. Erken het lot van kinderen en jongeren, de lockdowngeneratie. Richt u tot hen en geef ze het perspectief dat ze zo hard nodig hebben.

Laat van jullie horen

Deel op Instagram, Twitter en Facebook hoe jullie als jongeren deze coronatijden beleven met #GeneratieLockdown. En roep samen met beleidsmakers op om meer perspectief te bieden aan kinderen, jongeren en studenten.

Ook interessant...

Wat staat er voor kinderen, jongeren en hun organisaties in het eindrapport van het maatschappelijk relancecomité?

We geven alvast de opvallendste delen weer uit het rapport van het maatschappelijke rélancecomité, waar we –als Vlaamse Jeugdraad,...
 • #Corona
 • #Actua
Nieuwtje

Onze mentale en fysieke ruimte onder druk: De Vlaamse Jeugdraad neemt een standpunt in.

De coronacrisis heeft heel wat impact op het dagelijks leven van ons allemaal, maar de genomen maatregelen raken kinderen en jonge...
 • #Corona
 • #Beleid
Nieuwtje

Mondmaskers en Megafonen: een nieuw advies.

Met dit nieuwe advies kijken we terug op het crisisbeleid van de voorbije maanden, maar we blikken ook vooruit naar de tweede golf...
 • #Actua
 • #Corona
Nieuwtje