header.back to home

Stemrecht op 16: wij zijn voor!

Stock Stemrecht 16 Quote

Waarom Stemrecht 16?

De Vlaamse Jeugdraad stelt voor om stemrecht in te voeren voor 16- en 17-jarigen. Zo erken je deze jongeren als volwaardige burgers van onze samenleving. Jongeren zijn kiezers, dus politici zullen ook meer rekening houden met hen in hun voorstellen en hun communicatie. Als Vlaamse Jeugdraad zijn we ervan overtuigd dat jongeren zelf kunnen beslissen of ze al dan niet willen gaan stemmen. Tegelijk stimuleren we scholen om meer aandacht te besteden aan maatschappelijke en politieke vorming.

We kiezen bewust voor stemrecht en geen stemplicht. 

Geen enkele jongere is dezelfde. Niet elke jongere voelt zich klaar om te gaan stemmen. De Vlaamse Jeugdraad is ervan overtuigd dat jongeren zelf kunnen beslissen of ze al dan niet willen gaan stemmen. De interesse van jongeren in politiek zal bovendien meer stijgen als stemmen een vrije keuze is, dan als ze verplicht worden.

Onze argumenten (in een notendop)

  • Jongeren maken een cruciaal deel uit van onze samenleving. Ze hebben, net als iedereen, hun eigen kijk op hun omgeving en de wereld. Via stemrecht erkennen we jongeren als competente burgers die actief mee vormgeven aan de wereld.

  • Jongeren zijn kiezers dus politici zullen ook meer rekening houden met hen, in hun standpunten en in hun manier van communiceren.

  • We stimuleren scholen om meer permanente aandacht te besteden aan maatschappelijke en politieke vorming. Zo zullen de eerste stemmers beter geïnformeerd zijn.

  • De belangstelling en competentie van jongeren voor politiek zal stijgen. Dat weten we uit onderzoek naar aanleiding van de verlaging van de stemgerechtigde leeftijd in Schotland.

Wat deden we?

De Vlaamse Jeugdraad liep de afgelopen jaren een straf traject rond stemrecht vanaf 16.

  • We ontwikkelden een lessenpakket om debat rond dit thema te stimuleren en meningen van jongeren te bevragen.

  • We schreven een advies waarin we pleitten voor stemrecht vanaf 16.

  • We gingen langs bij de verschillende politieke partijen om hen te overtuigen van de meerwaarde van stemrecht voor 16- en 17-jarigen.

  • We beantwoordden 16 vragen over stemrecht vanaf 16 jaar. Die vragen en antwoorden lees je in ons dossier of kan je bekijken in de videoreeks op YouTube.

  • We voerden zowel online als in het Vlaams Parlement campagne om politici te overtuigen om stemrecht vanaf 16 in te voeren voor de gemeenteraadsverkiezingen. 

Meer weten? Lees ons advies of neem een kijkje op ons YouTube kanaal!