header.back to home

We kiezen als Vlaamse Jeugdraad bewust voor stemrecht en geen stemplicht. Geen enkele jongere is dezelfde. Niet elke jongere voelt zich klaar om te gaan stemmen. De Vlaamse Jeugdraad is ervan overtuigd dat jongeren zelf kunnen beslissen of ze al dan niet willen gaan stemmen. De interesse van jongeren in politiek zal bovendien meer stijgen als stemmen een vrije keuze is, dan als ze verplicht worden. Dat blijkt alvast uit een Schots onderzoek.  

Dit advies kwam proactief tot stand, in een klimaat dat er duidelijk rijp voor is. 4 politieke partijen kwamen in de loop van 2016 tot eenzelfde besluit: jongeren maken deel uit van deze samenleving en hebben daarom recht op een stem. Jongeren worden kiezers dus politici zullen ook meer rekening houden met hen. In hun voorstellen en hun communicatie. Tegelijk stimuleren we scholen om meer aandacht te besteden aan maatschappelijke en politieke vorming.

Enkele belangrijke adviespunten:

  1. Voer stemrecht in voor zestien- en zeventienjarigen.  

  1. Communiceer over politieke thema’s op een manier die toegankelijk en begrijpelijk is voor jongeren.  

  1. Geef jongeren meer maatschappelijke en politieke vorming in het onderwijs. Zorg dat elke school dit op een gecoördineerde manier inbedt.  

  1. Heb bij de omkadering extra aandacht voor kwetsbare groepen.  

  1.  Zet in op verschillende participatiemogelijkheden voor kinderen en jongeren.

Download en lees het volledige advies hieronder.

Ook interessant...

Stemrecht16, jij beslist vanaf 16 jaar mee over de toekomst van Europa.

Het voornemen uit het regeerakkoord is nu realiteit. Jongeren vanaf 16 mogen vanaf nu mee stemmen voor de Europese verkiezingen.
  • #Internationaal
  • #Stemrecht16
Nieuwtje

Wetsvoorstel #Stemrecht16 is goedgekeurd!

Vanaf nu mogen we officieel, bij wet vastgelegd, gaan stemmen vanaf 16 jaar bij de Europese Verkiezingen.
  • #Stemrecht16
  • #Internationaal
  • #Actua
Nieuwtje

Breaking News: Stemrecht16 zonder drempels?!

Groot nieuws over Stemrecht16 vandaag!
Nieuwtje