header.back to home

We kiezen als Vlaamse Jeugdraad bewust voor stemrecht en geen stemplicht. Geen enkele jongere is dezelfde. Niet elke jongere voelt zich klaar om te gaan stemmen. De Vlaamse Jeugdraad is ervan overtuigd dat jongeren zelf kunnen beslissen of ze al dan niet willen gaan stemmen. De interesse van jongeren in politiek zal bovendien meer stijgen als stemmen een vrije keuze is, dan als ze verplicht worden. Dat blijkt alvast uit een Schots onderzoek.  

Dit advies kwam proactief tot stand, in een klimaat dat er duidelijk rijp voor is. 4 politieke partijen kwamen in de loop van 2016 tot eenzelfde besluit: jongeren maken deel uit van deze samenleving en hebben daarom recht op een stem. Jongeren worden kiezers dus politici zullen ook meer rekening houden met hen. In hun voorstellen en hun communicatie. Tegelijk stimuleren we scholen om meer aandacht te besteden aan maatschappelijke en politieke vorming.

Enkele belangrijke adviespunten:

  1. Voer stemrecht in voor zestien- en zeventienjarigen.  

  1. Communiceer over politieke thema’s op een manier die toegankelijk en begrijpelijk is voor jongeren.  

  1. Geef jongeren meer maatschappelijke en politieke vorming in het onderwijs. Zorg dat elke school dit op een gecoördineerde manier inbedt.  

  1. Heb bij de omkadering extra aandacht voor kwetsbare groepen.  

  1.  Zet in op verschillende participatiemogelijkheden voor kinderen en jongeren.

Download en lees het volledige advies hieronder.

Ook interessant...

Het is zover: stemrecht vanaf 16!

Newsflash uit het gloednieuwe federale regeerakkoord. #Stemrecht16 wordt een realiteit. Eindelijk!
  • #Internationaal
  • #Actua
  • #Beleid
Nieuwtje

Wat hebben we te verliezen als we jongeren laten (ver)kiezen?

Lokaal Stemrecht 16, dat lijkt ons wel iets. Vrijwilliger Milan vertelt je meer!
  • #Beleid
  • #Actua
Blog