header.back to home

​#Jeugdwerkwerkt, voor, tijdens en ook na Corona!

Op woensdag 9 juni roepen we beleidsmakers op om te investeren in ons, kinderen, jongeren en hun organisaties. Willen we sterker en meer jeugdwerk voor alle kinderen en jongeren, dan is het nu tijd om te investeren. 7 miljoen, dat is wat er nodig is om het jeugdwerk zijn ambities waar te laten maken!

We doen wat alle jeugdorganisaties soms moeten doen om de kas te spijzen, we organiseren een wafelenbak! Maar die wafels verkopen we niet zomaar. We verkopen ze, samen met onze uitgebreide oproep, aan beleidsmakers. Onze wafelenbak is de allereerste stap naar meer financiële middelen om onze missie waar te maken. Beste beleidsmakers, wij bakken de wafels, zorgen jullie voor de centen? #Jeugdwerkwerkt!

Mee actie voeren via sociale media? Dat kan!
Meer lezen over onze oproep? Lees verder onder de afbeelding.

facebook-eventbanner-2.png

Sterk jeugdwerk staat onder druk

Jeugdwerkzomer 3

Duizenden vrijwilligers en jeugdwerkers hebben afgelopen coronajaar het beste, zeg maar alles, van zichzelf gegeven om er zoveel mogelijk te zijn voor kinderen en jongeren. Doorheen het jaar, maar vooral ook tijdens de jeugdwerkzomer 2020, die nooit uit ons geheugen zal verdwijnen. En nu is het met grote spanning toewerken naar jeugdwerkzomer 2021.

Alsof dat nog niet voldoende was, slaagden de meer dan 100 Vlaams erkende jeugdorganisaties erin om tijdens deze crisis ook hun toekomstplannen neer te schrijven in een beleidsnota voor 2022-2025. Hun dromen over hoe ze de komende vier jaar keihard willen werken voor kinderen en jongeren. Niet evident als je ziet hoe de coronamaatregelen er elke dag op inhakken. Op hun kinderen en jongeren, maar ook op henzelf als jeugdwerker.

Het werd zo duidelijk: Meer dan ooit is jeugdwerk nodig, en dat zal de komende jaren niet anders zijn. Of het nu gaat om de psychische kwetsbaarheid van kinderen en jongeren of over maatschappelijk kwetsbare jongeren. Het jeugdwerk wil er voor hen en voor al die andere kinderen en jongeren. Ze stelden hun ambities op voor kinderen en jongeren. En hiervoor zijn sterke investeringen vanuit de Vlaamse regering nodig.

"Momenteel gaat minder dan 0,1 procent van de Vlaamse begroting naar ondersteuning van het jeugdwerk."

Stock taksforce financiën

We kunnen kort zijn: het jeugdwerk staat onder druk. Uitgedaagd door de coronacrisis, maar ook financieel beperkt. Momenteel gaat minder dan 0,1 procent van de Vlaamse begroting naar ondersteuning van het jeugdwerk. Terwijl de uitdagingen waarmee kinderen, jongeren en hun organisaties geconfronteerd worden, alleen maar groter zijn. Willen we sterker en meer jeugdwerk voor alle kinderen en jongeren dan is het nu tijd om te investeren. 7 miljoen, dat is wat er nodig is om het jeugdwerk zijn ambities te laten waarmaken.

Want laat ons duidelijk zijn. Het gaat hier niet enkel over hoe we het jeugdwerk doorheen de Coronacrisis krijgen, het gaat hier over het omringen en ondersteunen van kinderen en jongeren om ten volle zichzelf te kunnen zijn, het gaat hier niet enkel over 100 jeugdorganisaties die zich ook de komende jaren ten volle willen smijten voor alle kinderen en jongeren, maar over het welzijn van 1 miljoen kinderen en jongeren en de ambitie om 2.7 miljoen kinderen en jongeren in hun kracht te zetten

En dat is meer dan ooit nodig. 

Onze eigenheid.

Jeugdwerk

We mogen trots zijn op ons divers en gevarieerd jeugdwerk, dat een lange traditie en geschiedenis kent in Vlaanderen. Dat, zo zegt onze minister van jeugd, tot het beste/strafste van de wereld behoort! Je kan die duizenden jeugdwerkinitiatieven niet meer wegdenken in Vlaanderen. Het zijn dé organisaties van, voor en door onze kinderen en jongeren waar duizenden vrijwilligers de drijvende kracht van zijn. En elke dag genereert dat jeugdwerk impact. Op het leven van kinderen en jongeren, op de buurt of de lokale gemeenschap en op de samenleving.

Jeugdwerkorganisaties versterken en verbinden kinderen en jongeren. Jeugdwerk geeft hen de ruimte om te experimenteren, te participeren en maakt het recht van kinderen en jongeren op vrije tijd, ontspanning en culturele en artistieke activiteiten waar. Jeugdwerk draagt bij tot de ontwikkelingen van onze kinderen en jongeren in de samenleving en dat doen we met ons uniek jeugdwerk-DNA. Jeugdwerk zit genesteld in het brede sociaal werk maar valt toch niet helemaal samen met het sociaal- en welzijnswerk, en ondanks zijn pedagogische rol ook niet met onderwijs of de toeleiding naar werk. Het raakt regelmatig en we werken samen, maar we zitten er vaak ook ergens tussenin. Op het kruispunt van kinderen en jongeren zelf. Net dat is onze kracht. En die kunnen we nu extra hard inzetten om er te zijn voor kinderen en jongeren eens deze crisis voorbij is.

En daar is geld voor nodig

We dreigen het slachtoffer te worden van onze eigen kracht, ons werk lijkt vanzelfsprekend maar is het niet.

In deze Coronatijden heeft het jeugdwerk zich in duizend bochten gewrongen om er te staan voor zoveel mogelijk kinderen en jongeren. De kracht van het jeugdwerk is nog nooit zo zichtbaar geweest. De lovende woorden voor het jeugdwerk nog nooit zo talrijk. En toch kijken organisaties ongerust naar de komende 4 jaar.

Wat zal er nog mogelijk zijn vanaf 1 januari 2022? De financiële impact van de voorbije twee jaar zal dan pas echt voelbaar zijn, ondanks de zeer nodige steunmaatregelen.

En net nu moet de Vlaamse Regering een beslissing nemen over de beleidsnota’s van het jeugdwerk en de middelen voor de komende vier jaar. Terwijl de rekening van de voorbije jaren, van voor Corona, nog niet vereffend is.

jeugdwerkwerkt

Herinner je onze vraag van €7 miljoen bij de start van vorige beleidsnotaperiode (2018-2021)? Daartegenover kwam door een inspanning van Minister Gatz het einde van de vorige Vlaamse Regering ongeveer €2 miljoen te staan.

Een welgekomen investering, maar deze 2 miljoen was vooral een inhaalbeweging van de loonsindexering die we als jeugdorganisaties als enige sector binnen het brede culturele landschap nooit ontvingen.

Bij de start van de huidige Vlaamse regering in 2019 herhaalde het verleden van besparingen en kaasschaven zich opnieuw. Er ging meteen 3 procent af van de structurele middelen voor jeugdwerk. Gelukkig werd het afgelopen jaar bijkomend budget voorzien voor de nieuwe erkende organisaties zodat dit niet opnieuw ten koste ging van de bestaande organisaties.

Op deze manier blijven we vooral het status-quo behouden en zetten we geen of slechts zeer kleine stapjes vooruit. Hoewel we af en toe wel eens graag met modder spelen, is aanmodderen niet ons motto. We willen vooruit met sterker en meer jeugdwerk!

Willen we het strafste jeugdwerk in de wereld blijven? Willen we er ook de komende jaren voor al die kinderen en jongeren zijn? Dan moet er blijvend geïnvesteerd worden in jeugdwerk, in de organisaties van kinderen en jongeren. Creëer extra ruimte om kinderen en jongeren ten volle zichzelf te laten zijn en te ontdekken, te groeien, te knallen. Door op onze lauweren te rusten, aan te modderen en het status-quo te behouden, geraken we niet vooruit. 

De laatste 15 jaar is er te weinig geïnvesteerd in het jeugdwerk, en zijn budgetten of gedaald en soms hoogstens behouden. Waar blijft de nodige echte investering voor kinderen en jongeren? Mogen zij ook nog genieten van sterk jeugdwerk, of moeten ze hun plan maar trekken?

7 miljoen

We vragen geen oneindige pot goud aan het einde van de regenboog, maar we brachten de cijfers samen en onderzochten wat we echt nodig hebben om sterk jeugdwerk waar te maken voor kinderen en jongeren. Ondertussen werden alle ingediende beleidsnota’s beoordeeld door adviescommissies. Wat blijkt? Voor het overgrote deel van de organisaties blijven we hangen op een status quo. Uiteraard zijn er in dit soort proces enkele positieve en negatieve uitschieters, maar laten we onze blik richten op de grote groep organisaties die op hetzelfde budget blijft hangen als de afgelopen jaren. Ondanks de steeds grotere uitdagingen voor de komende jaren zien zij geen bijkomende ruimte om deze op te pakken. Integendeel, dromen en ambities zullen bijgesteld moeten worden, nieuwe doelstellingen geschrapt. Het overgrote deel van onze sector zal ter plaatse blijven trappelen. En nu blijven trappelen betekent in realiteit een achteruitgang voor kinderen en jongeren. Want investeren in kinderen en jongeren en inspelen op de uitdagingen voor in het bijzonder kinderen en jongeren in kwetsbare situaties is wat er nu nodig is.

Wat leren we nog uit de 78 ingediende beleidsnota’s? Dat er 7 miljoen extra nodig is om jeugdorganisaties te laten groeien. Laat dat net hetzelfde cijfer zijn dat we ook al hebben aangekaart bij het indienen van de vorige beleidsnota’s (2018-2021). Het bedrag dat overeenkomt met onze openstaande schuld. 7 miljoen maakt dus een wereld van verschil voor het jeugdwerk. Als we echt willen dat het jeugdwerk zijn rol blijft spelen de komende jaren, dan is investering nodig voor de organisaties van kinderen en jongeren, investering in hun uitlaatklep, hun ruimte om onbezorgd jong te zijn.

We kunnen met dit bedrag, een peulenschil op de Vlaamse begroting, druk aflaten van een overkokende ketel en vermijden dat die broodnodige stoomaflating voor jongeren zelfs helemaal verdwijnt.

Samen komen we hierdoor.

Jeugdwerkzomer (7)

Wij vormen een schakel tussen overheid en beleid, tussen kinderen, jongeren en de samenleving, en tussen verschillende overheden. De overheid staat voor gigantische uitdagingen om kinderen en jongeren na de crisis terug helemaal mee te trekken in onze samenleving. Het jeugdwerk wil mee aan de kar trekken om die aan te pakken. Wij zijn een sector waar bovenal dé plek waar kinderen en jongeren samen komen, over de domeinen van werk en wonen en welzijn heen.  Op dit kruispunt kunnen en willen we meer betekenen. We zien het als onze belangrijke verantwoordelijkheid om kinderen en jongeren klaar te maken voor de samenleving. We willen meer kinderen en jongeren meer kansen geven op een beter bestaan. We willen onze expertise inzetten om het beleid structureel te verbeteren. We willen vanuit onze eigen missie en visie in samenwerking met de overheid de problemen van jongeren aanpakken.

We willen vooruit. Dat is ons engagement.

Meer dan ooit hebben we daarom een duurzaam beleid nodig voor jeugdorganisaties. Met een overheid en volledige Vlaamse regering als partner die vertrouwt en investeert. Want #Jeugdwerkwerkt!

Beste Vlaamse Regering, de keuze is aan u. Wij zien geen beter moment om kinderen en jongeren en onze sector een extra duw in de rug te geven dan vandaag. Zo kan u ook de komende jaren blijven uitpakken met die straffe jeugdwerksector waarop men wereldwijd jaloers is.

U kan op ons rekenen.
Onze plannen liggen er
Wij rekenen op jullie.

Mee actie voeren via sociale media? Dat kan!