Vlaamse Jeugdraad gaat van start met nieuwe thema’s en mensen

Bekendmaking resultaat bevraging bij 4.500 jongeren 

Onderwijs, goed in je vel en diversiteit. Zie daar dé drie jongerenthema’s waar jongeren in Vlaanderen en Brussel anno 2017 van wakker liggen. Begin november riep de Vlaamse Jeugdraad jongeren in Vlaanderen op om te stemmen op hun thema’s. 4.500 jongeren stemden en bepaalden zo mee waar de Vlaamse Jeugdraad de komende drie jaar op inzet. Een nieuwe adviseursploeg van jongeren en jeugdwerkers gaat vanaf januari 2018 van start om de stem van kinderen en jongeren op alle beleidsniveaus te versterken. In het verleden bepaalde de Vlaamse Jeugdraad in dossiers als stemrecht vanaf 16 jaar en het psychisch welzijn van jongeren mee de toon van het politieke debat. 

Jongerenbevraging bij 4.500 jongeren

De Vlaamse Jeugdraad is een officiële adviesraad. De overheid vraagt hen om raad bij dossiers waar de stem van kinderen en jongeren noodzakelijk is. Maar evengoed zetten ze thema’s op de politieke agenda die de jeugd belangrijk vindt. Zo geven ze kinderen en jongeren een stem in het politieke debat, waar die vaak ontbreekt.

Deze zomer zette de Vlaamse Jeugdraad het project ‘de Touristen’ op poten, waar jongeren zelf bij andere kinderen & jongeren 800 interviews afnamen over de thema’s die zij belangrijk vinden. Begin november konden jongeren over heel Vlaanderen en Brussel online stemmen  op de 10 belangrijkste thema’s die uit deze bevraging kwamen. Onderwijs, goed in je vel en diversiteit vormen een duidelijke top drie. Armoede, vrije tijd, natuur en milieu, opwarming van de aarde, werk, gezondheid en mobiliteit vervolmaken de top tien.

“Jongeren liggen wel degelijk wakker van wat er in de wereld rondom hen gebeurt. Dat 4.500 jongeren onderwijs, goed in je vel en diversiteit als de belangrijke jongerenthema's hebben aangeduid is niet echt een verrassing. Jonge mensen zien hoe belangrijk onderwijs is en worden geconfronteerd met een superdiverse samenleving. Maar evengoed ondervinden ze zelf dat het leven niet altijd een feest is. Als Vlaamse Jeugdraad willen we naar kinderen en jongeren luisteren, en vervolgens die stem versterken.”, vertelt Dries De Smet, coördinator van de Vlaamse Jeugdraad.

De nieuwe Vlaamse Jeugdraad est arrivé

Vlaanderen en Brussel tellen 2,6 miljoen kinderen en jongeren. Hen allen rond de tafel zetten is onbegonnen werk, maar naar zo veel mogelijk stemmen luisteren en daarna versterken des te belangrijker! Een adviesraad van 16 adviseurs waakt erover dat de beleidsaanbevelingen van de Vlaamse Jeugdraad de stem van alle kinderen, jongeren en het jeugdwerk vertegenwoordigt. Tot 31 december wordt die ploeg aangevoerd door voorzitter Nozizwe Dube. 16 nieuwe adviseurs nemen het vanaf januari 2018 over. Deze adviseurs voerden begin november campagne en werden rechtstreeks door jongeren & jeugdwerkers verkozen.

Minister van Jeugd Sven Gatz werkt vaak nauw samen 'zijn' adviesraad van jonge adviseurs. Hij stelde op woensdagavond 6 december officieel de kersverse Vlaamse Jeugdraad voor. "De Jeugdraad heeft goed werk geleverd de afgelopen jaren. Ik heb goed en graag met deze jongeren samengewerkt en daarvoor dank ik hen van harte. Ik heb er een goed oog in dat de nieuwe ploeg het even goed zal doen. Ze hebben er zin in, dat merk ik! Ik wens ze alvast alle succes toe.”

Meer informatie? Neem contact op Sarah Latré, perscoördinator Vlaamse Jeugdraad: 0485 46 02 35.

Beelden en foto's in hoge resolutie nodig? Download hier de beeldmap >> https://we.tl/iljTUBO5Ai

FAQ: 12 vragen over de nieuwe adviseursploeg & de jongerenbevraging

 1. De hamvraag: wie zijn de nieuwe adviseurs?
 2. Hoe werden de adviseurs verkozen?
 3. Wat doet een adviseur?
 4. De jongerenthema’s: een top tien
 5. Zijn er meer details te verkrijgen over die bevraging?
 6. Jongeren konden op 10 thema’s stemmen, maar hoe kwam die lijst van 10 tot stand?
 7. Wat gaat de Vlaamse Jeugdraad nu doen met die top tien van jongerenthema’s?
 8. Wie volgt Nozizwe Dube op als voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad?
 9. Wie zijn de ‘oude’ ploeg adviseurs en wat gaan die nu doen?
 10. Hoeveel jongeren hebben eigenlijk gestemd?
 11. Hoe heeft de Vlaamse Jeugdraad ervoor gezorgd dat deze thema’s en adviseurs door zo veel mogelijk jongeren werden verkozen?
 12. Wanneer mogen we iets verwachten van de nieuwe thema’s en adviseurs?

1 - De hamvraag: wie zijn de nieuwe adviseurs?

De adviesraad bestaat uit 16 adviseurs: 8 jongeren en 8 jeugdwerkers. Zij waken erover dat de adviezen van de Vlaamse Jeugdraad de stem van alle kinderen, jongeren en jeugdwerk in Vlaanderen en Brussel vertegenwoordigd.

2 - Hoe werden die adviseurs verkozen

De adviseurs werden rechtstreeks door jongeren en jeugdwerkers verkozen. Tussen 8 en 15 november 2017 werden alle jongeren in Vlaanderen uitgenodigd om te stemmen.

Jeugdwerkadviseurs werden rechtstreeks door de meer dan 100 jeugdwerkorganisaties verkozen. De jongerenadviseurs werden verkozen door jongeren. Iedereen tussen 12 en 31 jaar kon zijn of haar stem uitbrengen. Om ervoor te zorgen dat elke jongere één stem heeft, moest je hiervoor gebruik maken van je EID. Zo garandeert de Vlaamse Jeugdraad een eerlijke verkiezing.
 

3 - Wat doet een adviseur?

Een adviseur vertegenwoordigt de stem van kinderen, jongeren en hun organisaties. Samen met 15 andere adviseurs vormen ze het officieel adviesorgaan van de Vlaamse Regering (8 jongerenadviseurs en 8 jeugdwerkadviseurs). Maandelijks verzamelen de adviseurs om standpunten te bepalen en adviezen goed te keuren. Daarnaast behouden de adviseurs ook het overzicht over de hele werking van de Vlaamse Jeugdraad (werkgroepen, Megafora, Europees jongerenvertegenwoordiger, VN-jongerenvertegenwoordigers, …). Vroeger noemden we de adviseurs jongerenvertegenwoordigers of jeugdwerkvertegenwoordigers.

4 - De jongerenthema’s: een top tien

4.500 jongeren stemden op thema’s. Elk van hen kon 1 tot 3 thema’s nomineren als hét thema waar kinderen en jongeren van wakker liggen. Voor elk thema was er een kleine uitleg voorzien van hoe we als Vlaamse Jeugdraad rond dit thema zouden gaan werken. Lees daar hier meer over.

1

onderwijs

2

goed in je vel

3

diversiteit

4

armoede

5

vrije tijd

6

natuur

7

opwarming

8

werk

9

gezondheid

10

mobiliteit

5 - Zijn er meer details te verkrijgen over die bevraging?

4.500 jongeren namen deel aan de jongerenbevraging. Het stemmen gebeurde anoniem. Daarom kunnen er niet veel details worden prijs gegeven. In deze infograpphic vind je al wat eerste info. Met bijkomende vragen kan je terecht bij Sarah Latré:  0485 46 02 35.

6 - Jongeren konden op 10 thema’s stemmen, maar hoe kwam die lijst van 10 tot stand?

Tijdens de zomer ging de Vlaamse Jeugdraad op pad met de ‘Touristen’. Jongerengingen andere kinderen en jongeren bevragen over waar zij van wakker liggen. Uit de 800 interviews kwam een top tien aan thema’s tot stand. Lees hier alles over het Touristen-project.
 

7 - Wat gaat de Vlaamse Jeugdraad nu doen met die top tien van jongerenthema’s?

De Vlaamse Jeugdraad geeft de beleidsmakers advies. Over sommige dossiers komen politici bij ons aankloppen, voor andere thema’s gaan wij proactief zelf aan de slag. Bij de vorige verkiezing in 2014 besliste de jeugdraad om in te zetten op de thema’s participatie, psychisch welzijn en werk. Begin 2018 beslist de nieuwe adviesraad hoe we als Vlaamse Jeugdraad gaan inzetten op de belangrijkste jongerenthema’s. Daarna gaan werkgroepen aan de slag om deze thema’s in beleidsaanbevelingen te gieten.

Ontdek hier hoe we met de thema’s uit 2014 aan de slag gingen.

8 - Wie volgt Nozizwe Dube op als voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad?

Nozizwe Dube stopt op 31 december 2017 als voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad. In het voorjaar van 2018 wordt er samen met de nieuwe adviesraad een voorzitter verkozen. Voor meer informatie hierover kan je contact opnemen met Sarah Latré, perscoördinator van de Vlaamse Jeugdraad: 0485 46 02 35.

9 - Wie zijn de ‘oude’ ploeg adviseurs en wat gaan die nu doen?

We verwelkomen een nieuwe ploeg, maar nemen dus ook afscheid van een ‘oude’ ploeg adviseurs. Bedankt Nozizwe, Simon, Eveline, Ines, Jihad, Fredje, Nicolay, Nicky, Simon, Mo, Arthur, Bieke, Safi, Hanne, Fried, Amaury, Koen, Jo, Seppe en de andere vertegenwoordigers die in deze drie jaar voorbij zagen komen. Ontdek hier de ploeg 2014-2017. Sommige adviseurs verlaten de Vlaamse Jeugdraad, sommigen werden opnieuw verkozen en nog anderen gaan in de werkgroepen aan de slag en blijven dus actief als vrijwilliger bij de Vlaamse Jeugdraad.

10 - Hoeveel jongeren hebben eigenlijk gestemd?

4.500 jongeren hebben gestemd, of 4.498 om helemaal exact te zijn.

11 - Hoe heeft de Vlaamse Jeugdraad ervoor gezorgd dat deze thema’s en adviseurs door zo veel mogelijk jongeren werden verkozen?

De verkiezing werd zo breed mogelijk bekend gemaakt. Meer dan 100 jeugdwerkorganisaties maakten reclame, we organiseerden een kick-off in het Leuvense stadhuis,  riepen op MNM jongeren  op om te komen stemmen, zetten stemcorners op in Vlaamse & Brusselse middelbare scholen, hogescholen & universiteiten over het hele Vlaamse land, ging langs in jeugdhuizen, op vormingsmomenten, jongerenevenementen, … Een week lang werd stevig campagne gevoerd via social media, MNM, jongeren, jeugdwerkorganisaties en mobiele teams.

12 - Wanneer mogen we iets verwachten van de nieuwe thema’s en adviseurs?

De nieuwe ploeg gaat in januari 2018 aan de slag. De werkgroepen die met de jongerenthema’s aan de slag gaan starten in het voorjaar 2018 op. Op een advies rond 1 van deze jongerenthema’s wordt het nog even wachten, want de werkgroepen leggen eerst een traject af waar ze ervoor zorgen dat zo veel mogelijk kinderen en jongeren worden gehoord rond dit thema.

Het eerste wapenfeit van de nieuwe Vlaamse Jeugdraad wordt het Megaforum op 7 maart 2018. Volg via onze website en social media wat we die dag gaan doen.