Deontologie in het jeugdwerk onder druk: het antwoord van minister Geens

18/09/2017Tags: Deontologie in het jeugdwerk onder druk, deontologie, standpunt, Geens, LIVC

Begin juli verscheen het standpunt ‘Deontologie in het jeugdwerk onder druk’, waarin de Vlaamse Jeugdraad haar bezorgdheden uitte over de tendens van politie en andere veiligheidsdiensten om jeugdwerk te betrekken bij het inwinnen van informatie uit bepaalde wijken.

De vertrouwensrelatie tussen jeugdwerker en jongere wordt op het spel gezet. Dit gebeurt onder andere door jeugdwerkorganisaties aan te sporen om in lokale integrale veiligheidscellen (LIVC’s) te zetelen.

We maakten onze bezorgdheden over aan de bevoegde ministers Gatz, Jambon en Geens. Intussen kregen we schriftelijk antwoord van minister van justitie Koen Geens. Over de deelname van het jeugdwerk aan de LIVC’s is hij alvast zeer duidelijk:

“Jeugdverenigingen, jeugdwerkers en jeugdraden horen daar evenwel niet bij, daar hun finaliteit en bevoegdheid niet in verband staat met een individuele opvolgingsfunctie. Het is dan ook niet de bedoeling om het jeugdwerk bij de LIVC te betrekken.”

Wij zijn blij met dit duidelijke antwoord dat ook in de lijn ligt van het standpunt ‘deontologie in het jeugdwerk onder druk’.

Meer informatie