header.back to home

De Vlaamse regering wil iedereen die professioneel structureel in contact komt met minderjarigen verplicht een uittreksel uit het strafregister laten voorleggen. Naast professionals willen ze dit ook in bepaalde gevallen voor vrijwilligers opleggen. Deze actie komt uit het Vlaams actieplan ter bestrijding van seksueel geweld.  
 
De jeugdwerksector hecht enorm veel belang aan doelstellingen en inspanningen die ervoor zorgen dat hun organisaties veilige plekken voor kinderen en jongeren zijn. De integriteit en veiligheid van kinderen en jongeren zijn een topprioriteit voor onze sector. Opdat elk kind en elke jongere zichzelf kan zijn, zich kan ontplooien, kan spelen en gelukkig kan zijn. Elk relevant en efficiënt initiatief dat bijdraagt tot de bescherming van de integriteit van kinderen en jongeren juichen we dan ook toe.

We zijn tegen de verplichting voor vrijwilligers in de jeugdsector om een uittreksel van het strafregister voor te leggen. We vrezen dat dit een vals gevoel van veiligheid zal opwerpen. Dat men in de problemen gaat komen met de privacy van vrijwilligers. Dat de tijd energie en middelen die naar deze opvraging/voorlegging zou gaan beter kan worden geïnvesteerd in vormingen, kennis, inhoud rond het thema integriteit. Dat deze maatregel misschien een kop in het zand effect bij de overheid zal genereren. En dat deze maatregel onbedoeld extra drempels zal opwerpen om vrijwilliger te worden in het jeugdwerk.

Enkele belangrijke adviespunten

  1. Verplicht organisaties níet om een uittreksel uit het strafregister als vermeld in artikel 596, tweede lid van het Wetboek voor Strafvordering op te vragen bij vrijwilligers. 

  1. Wees terughoudend bij het invoeren van een verplichte opvraging voor bepaalde organisaties van een uittreksel uit het strafregister als vermeld in artikel 596, tweede lid van het Wetboek voor Strafvordering bij bepaalde nieuwe medewerkers. De beoogde doelstelling weegt niet onverdeeld op tegen de mogelijke nadelen van de verplichte opvraging 

  1. Investeer in een degelijke informatiecampagne rond het uittreksel van het strafregister. 

  1. Investeer in campagnes, vormingen en educatief materiaal voor jongeren die inzetten op weerbaarheid, grenzen stellen en het bespreekbaar maken van grensoverschrijdend gedrag.

Lees en download het volledige advies hieronder

Ook interessant...

Kom meer te weten over Europees Jeugdwerkzonderzoek

Het is International Day of Democracy! Wil je meer weten over Europees Jeugdwerkonderzoek?
  • #Internationaal
  • #Actua
  • #Jeugdwerk
Nieuwtje

Uittreksel Strafregister

In dit advies lichten we toe waarom we niet achter een verplichte controle van het uittreksel strafregister binnen het jeugdwerk s...
Advies

Uittreksel Strafregister: Jeugdwerk krijgt een uitzondering

Ons advies werd gevolgd. Wie vrijwilliger wordt bij een jeugdorganisatie moet geen uittreksel uit het strafregister voorleggen.
  • #Jeugdwerk
  • #Vrijwilligers
Nieuwtje