header.back to home

Sterk advieswerk in the picture: er werd beslist dat het jeugdwerk een uitzondering krijgt voor de verplichte invoering van het voorleggen van een uittreksel van het strafregister voor mensen die met jongeren werken.

De Vlaamse regering wilde iedereen die professioneel of structureel in contact komt met minderjarigen verplicht een uittreksel uit het strafregister laten voorleggen. Naast professionals willen ze dit ook in bepaalde gevallen voor vrijwilligers opleggen, zoals die in het jeugdwerk. Maar jeugdorganisaties gingen niet akkoord en daarom vroegen we met een uitgebreid advies om een uitzondering. Die komt er.

documenten

Wat stond er in ons advies?

We zijn tegen de verplichting voor vrijwilligers in de jeugdsector om een uittreksel van het strafregister voor te leggen. We vrezen dat dit een vals gevoel van veiligheid zal opwerpen. Dat men in de problemen gaat komen met de privacy van vrijwilligers. Dat de tijd energie en middelen die naar deze opvraging/voorlegging zou gaan beter kan worden geïnvesteerd in vormingen, kennis, inhoud rond het thema integriteit. Dat deze maatregel misschien een kop in het zand effect bij de overheid zal genereren. En dat deze maatregel onbedoeld extra drempels zal opwerpen om vrijwilliger te worden in het jeugdwerk.

Om bovenstaande redenen vroegen we om een uitzondering te maken voor vrijwilligers in het jeugdwerk. Maar uiteraard hecht de jeugdsector enorm veel belang aan doelstellingen en inspanningen die ervoor zorgen dat hun organisaties veilige plekken voor kinderen en jongeren zijn. Elk relevant en efficiënt initiatief dat bijdraagt tot de bescherming van de integriteit van kinderen en jongeren juichen we dan ook toe. In ons advies vragen we daarom ook om andere oplossingen te zoeken, zoals: investeren in een degelijke informatiecampagne rond het uittreksel van het strafregister en in campagnes, vormingen en educatief materiaal voor jongeren die inzetten op weerbaarheid, grenzen stellen en het bespreekbaar maken van grensoverschrijdend gedrag.

We zijn erg tevreden met de beslissing om ons advies te volgen. Daarnaast hopen we ook dat beleidsmakers, samen met het jeugdwerk werk willen blijven maken van een veilige omgevingen voor kinderen en jongeren. Hopelijk worden de voorgestelde initiatieven om dat effectief te doen ook werkelijkheid.

Ook interessant...

  • #Adviesraad
Event

Uittreksel Strafregister

In dit advies lichten we toe waarom we niet achter een verplichte controle van het uittreksel strafregister binnen het jeugdwerk s...
Advies

Uittreksel strafregister - Uitzondering op verplichting voor organisaties in het jeugdwerk.

Er wordt een uitzondering gemaakt op het verplicht voorleggen van een Uittreksel Strafregister in het jeugdwerk.
  • #Jeugdwerk
  • #Vrijwilligers
Advies