header.back to home

Om de beleidsdomein overschrijdende aanpak tegen grensoverschrijdend gedrag te versterken werkte de Vlaamse Regering het Vlaamse actieplan ter bestrijding van seksueel geweld uit, goedgekeurd op 13 oktober 2020. Het voorliggende ontwerp van decreet is één van zeventig andere acties die opgenomen zijn in het Vlaamse actieplan ter bestrijding van seksueel geweld.  

De jeugdwerksector hecht enorm veel belang aan effectieve doelstellingen en inspanningen die ervoor zorgen dat hun organisaties veilige plekken voor kinderen en jongeren zijn. De integriteit en veiligheid van kinderen en jongeren is een topprioriteit voor onze sector. Zodat elk kind en elke jongere zichzelf kan zijn, zich kan ontplooien, kan spelen en gelukkig kan zijn. Elk relevant initiatief dat bijdraagt tot de bescherming van de integriteit van kinderen en jongeren juichen we dan ook toe. We zetten als jeugdwerk al lange tijd, mede door het werk van de commissie Grensoverschrijdend Gedrag van het Vlaams Parlement (2017-2018), in op een kwalitatief en sterk integriteitsbeleid.

We blijven inzetten op preventie, vorming en opleiding binnen onze sector en staan daarom niet achter een verplichte controle van het uittreksel strafregister voor vrijwilligers en beroepskrachten, omdat dit een vals gevoel van veiligheid geeft, zeer weinig impact zal hebben naar het vermijden van feiten toe en vooral heel wat extra drempels zou opgooien voor jeugdwerkers.

"We zien daarom de tijd, energie en middelen die zouden gaan naar de administratieve molen achter deze controle, liever gaan naar vorming, opleiding en preventie binnen onze sector. De impact en het nut van dergelijke maatregelen zijn veel groter dan de ‘schijnmaatregel’ die nu voorligt."

Uit het advies.

Belangrijke adviespunten

  1. Verplicht organisaties níet om een uittreksel uit het strafregister als vermeld in artikel 596, tweede lid van het Wetboek voor Strafvordering op te vragen bij vrijwilligers.

  2. Wees terughoudend bij het invoeren van een verplichte opvraging voor bepaalde organisaties van een uittreksel uit het strafregister als vermeld in artikel 596, tweede lid van het Wetboek voor Strafvordering bij bepaalde nieuwe medewerkers. De beoogde doelstelling weegt niet onverdeeld op tegen de mogelijke nadelen van de verplichte opvraging.

  3. Investeer in een degelijke informatiecampagne rond het uittreksel van het strafregister.

  4. Investeer in campagnes, vormingen en educatief materiaal voor jongeren die inzetten op weerbaarheid, grenzen stellen en het bespreekbaar maken van grensoverschrijdend gedrag.

Ook interessant...

Seksuele meerderjarigheid

Sensoa, het Vlaamse Expertisecentrum voor Seksuele Gezondheid, nam samen met de Vlaamse Jeugdraad, het Kinderrechtencommissariaat...
Advies

Uittreksel Strafregister: Jeugdwerk krijgt een uitzondering

Ons advies werd gevolgd. Wie vrijwilliger wordt bij een jeugdorganisatie moet geen uittreksel uit het strafregister voorleggen.
  • #Jeugdwerk
  • #Vrijwilligers
Nieuwtje

Structureel investeren in het jeugdwerk

In juni 2021 vroegen we een investering van 7 miljoen in het jeugdwerk.
  • #Jeugdwerk
Advies