header.back to home

Wat is de Europese Jeugdconferentie? 

De Europese jeugdconferentie (EUYC) wordt georganiseerd door de voorzitter van de Europese Raad en brengt van elk EU-land zowel jeugdvertegenwoordigers alsook afgevaardigden van jeugdministeries bijeen. Deze keer vond de conferentie plaats in Straatsburg, virtueel weliswaar. Tijdens deze tweejaarlijkse conferenties wordt het Europees en nationaal jeugdbeleid onder de loep genomen, bekijken we welke zaken kunnen verbeterd worden en laten we gezamenlijk onze stem horen aan Europese beleidsmakers om veranderingen in het beleid door te voeren.  
 
Deze conferenties kaderen in de Europese Jeugddialoog. Dit is een instrument van de EU dat als doel heeft “de deelname van jongeren aan het democratisch leven van Europa aan te moedigen”.  
Het thema was: “Samen aan de slag voor een duurzaam en inclusief Europa”. Daarmee zet deze Europese Jeugddialoog (2022-2023) in op twee EU Youth Goals, namelijk “Duurzaam Groen Europa” en “Inclusieve Samenlevingen”. 
 
Bij de Vlaamse Jeugdraad sprongen we een gat in de lucht toen we het thema te weten kwamen! Met onze prioritaire Werkgroep Klimaat hadden we al langer beslist om in te zetten op klimaatrechtvaardigheid en zo de link te maken met onze 2e prioriteit “Gelijke Kansen”. Dat het thema van de Europese Jeugddialoog nu zowel inzet op duurzaamheid alsook op inclusie, geeft ons veel mogelijkheden om dieper in te gaan op dit thema met onze werkgroepen. Wat eventueel kan leiden tot heel wat interessante activiteiten en wie weet een stevig beleidsadvies 😊

Europa

Wat deden wij, Vlaamse Jeugdraad, op deze Europese bijeenkomst? 

Wat deden wij nu eigenlijk op deze Europese Jeugdconferentie? Als deel van de Vlaamse delegatie vertegenwoordigden wij de stem van kinderen, jongeren en hun organisaties op Europees niveau. Om ervoor te zorgen dat ook Europese beleidsmakers de belangen van kinderen en jongeren niet uit het oog verliezen, gingen we met hen in gesprek om de problemen aan te kaarten waarmee kinderen en jongeren te maken krijgen. Aangezien het de eerste sessie van een cyclus was, hebben we vooral veel gebrainstormd en uitgewisseld met welke klimaatgerelateerde problemen kinderen en jongeren in Vlaanderen te maken krijgen.  

Hieronder overlopen we onze vijf takeaways van de Europese Jeugdconferentie! 

Hoe kunnen we meer invloed hebben op de toekomst?

Zo’n Europese Jeugdconferentie zit boordevol wokshops en brainstorms. Het leuke daaraan is dat alle jongeren er gedreven zijn om de wereld te veranderen. Samen met zo’n twintig andere jongeren dacht ik na over welke acties jongeren kunnen uitvoeren om een invloed te hebben op de toekomst van Europa. Enkele van onze ideeën waren stakingen, petities, een menselijke banner en lobbywerk.  

Politici doen te veel aan youthwashing. 

Tijdens een brainstorm met andere jongeren over het thema “governance”,  discussieerden we over de link tussen klimaatrechtvaardigheid en de overheid en welke problemen er hiertussen bestaan. Onze uitkomst in een notendop: politici en beleidsmakers doen te veel aan youthwashing. Ze spreken graag met jongeren, maar enkel om achteraf een foto op hun sociale media te plaatsen. Echt luisteren naar wat we zeggen gebeurt (bijna) niet. Jongeren moeten dus serieus genomen worden. Wij zijn namelijk dé experts over onze leefwereld.

In gesprek met beleidsmakers 

Op dinsdag kreeg elke groep de kans om met een beleidsmaker in gesprek te gaan. Wij spraken met de Franse Anne Lalieux en Karin Goalec Marin en met de Ierse Kieran McCarthy. Alle drie keken ze met hun eigen perspectief naar de problemen die jongeren momenteel meemaken. Ze boden interessante inzichten en brachten de wereld van de politiek en beleidsmaking dichter bij jongeren.  

Digitaal als het nieuwe normaal.

Het was een zeer boeiende week. Hoewel het niet gemakkelijk was om vijf dagen aan één stuk te kijken op een computerscherm, was het een zeer interessante ervaring. Een aantal dingen zullen me zeker bijblijven, zoals de allereerste workshop over het wetenschappelijke proces achter klimaatverandering en de uitwisseling met beleidmakers op dinsdagnamiddag. En natuurlijk hebben staffer Sophie en ik veel gelachen tijdens ons partijtje tennis in de pauzes 😉 

Laure Verstraete EU

Wat nu?  

Alle jeugdraden en jeugdambtenaren over heel Europa gingen van 23 tot 27 januari in gesprek met jongeren, jeugdonderzoekers, politici en jeugdbeleidsmakers over de gekozen jeugddoelstellingen. De conclusies van deze gesprekken worden gerapporteerd aan de EU-voorzitters. Van de EU-voorzitters wordt dan verwacht hiermee aan de slag te gaan en de voorstellen en oplossingen die aan bod komen in deze rapporten en tijdens de conferenties om te zetten in nieuw beleid.  
 
Naast dit beleidsproces dat via de Europese Raad verloopt, gaan we bij de Vlaamse Jeugdraad ook zelf aan de slag met de Europese Jeugddialoog. Vanuit Werkgroep Klimaat starten we de dialoogfase op met jongeren, jeugdwerkers, middenveldorganisaties, onderwijskoepels, politici en andere relevante actoren die ons kunnen inspireren rond de thema’s duurzaamheid en inclusie. Deze dialoog vormt onze IN-fase, van onze typische in-hart-uit methode, en brengt ons naadloos bij de HART-fase waarbij we met een diverse groep in gesprek gaan over de verworven kennis en inspiratie. We zullen die fase volledig tot bloei kunnen laten komen in de volgende Europese Jeugdconferentie. Die zal plaatsvinden in de tweede week van juli. Daartegen zullen we gewapend zijn met heel wat inzichten en nog beter de stem van kinderen en jongeren kunnen vertegenwoordigen. Tot in Praag! 

banner-financiering-eu-klein.png

Ook interessant...

Anna reist naar New York!

Anna maakt deel uit van de Belgische delegatie voor het High Level Political Forum.
  • #Internationaal
Nieuwtje

Wat is de Europese Jeugddialoog?

In september nam EU-jongerenvertegenwoordiger Alpha deel aan de Europese Jongerendialoog. Hij vertelt je er in deze blogpost alles...
  • #Internationaal
Blog

We gingen naar de BICC-meeting!

Alpha en Sophie reisden naar Boedapest voor een ontmoeting met 13 Europese Jeugdraden.
  • #Internationaal
Nieuwtje