header.back to home

Deze middag lazen we samen met jullie het nieuws dat het Grondwettelijk Hof een arrest heeft uitgebracht waarin staat dat de verplichte registratie voor 16 en 17-jarigen om te mogen stemmen voor de Europese verkiezingen ongrondwettig is.

Het Hof geeft aan dat de uitbreiding van stemrecht naar 16- en 17-jarigen in het kader van democratische vernieuwing zeker rechtmatig is, maar dat de drempel voor registratie niet redelijk is.

Dus, wat betekent dit?: Het Hof steunt stemrecht onder de 18 jaar. Meer nog, ze willen de hoogdrempelige verplichte registratie ook afschaffen.

En daar zijn we grote fan van, meer nog, we vragen al jaren om het stemrecht zo laagdrempelig mogelijk te verlagen tot onder 18 jaar. Dit arrest is voor ons een erkenning en een enorm belangrijke stap om de stem van jongeren te laten horen.

Dit nieuws doet ons dromen van Stemrecht16 zonder drempels op andere niveaus.

We love you Grondwettelijk Hof!
Brief Jeugdwerkeffect Amir blog_square (1)

Wij pleiten al langer voor stemrecht16 zonder drempels. De registratie is voor vele jongeren een hoge drempel om hun stem uit te brengen. Dat die drempel zou verdwijnen vinden we net heel goed.

Amir Bachrouri, voorzitter

Ook interessant...

Het is zover: stemrecht vanaf 16!

Newsflash uit het gloednieuwe federale regeerakkoord. #Stemrecht16 wordt een realiteit. Eindelijk!
  • #Internationaal
  • #Actua
  • #Beleid
Nieuwtje

Stemrecht 16

In mei 2016 sprak de Vlaamse Jeugdraad zich uit als voorstander van stemrecht op 16.
Advies

Wetsvoorstel #Stemrecht16 is goedgekeurd!

Vanaf nu mogen we officieel, bij wet vastgelegd, gaan stemmen vanaf 16 jaar bij de Europese Verkiezingen.
  • #Stemrecht16
  • #Internationaal
  • #Actua
Nieuwtje