header.back to home

Vanmorgen kregen we het heuglijke nieuws te horen dat er na 493 dagen eindelijk een federale regering is. In de loop van de dag kwamen steeds meer details over het regeerakkoord naar buiten. Klimaat, pensioenen, kerncentrales… en plots ging het over ons, jongeren: jongeren zullen vanaf 16 jaar kunnen stemmen tijdens de Europese verkiezingen van 2024.

#Stemrecht16, eindelijk!

Stemrecht vanaf 16, wat houdt dat in?

Stemrecht op 16 jaar is een politieke gamechanger. Jongeren kunnen zich meer dan ooit electoraal doen gelden, dat betekent dat politici in hun campagne ook jongeren moeten zien te overtuigen. Het zijn dan ook jongeren die de gevolgen van heel wat politieke beslissingen nog lang zullen meedragen. Hoe gek is het dan niet dat we die jongeren niet zelf laten kiezen welke politici hen het best kunnen vertegenwoordigen!

Is dat verplicht? Neen!

Het onderscheid tussen stemrecht en stemplicht is hier heel belangrijk. We zijn absoluut geen voorstander om alle jongeren verplicht naar de stembus te sturen. Wie niet echt op de hoogte is van de politiek en nog geen zin heeft om te gaan stemmen, kan dus thuis blijven. De jongeren die daarentegen wel geëngageerd zijn, op straat komen en hun duidelijke mening willen doen gelden, hebben nu eindelijk de mogelijkheid om deel te nemen aan de verkiezingen. Daarom is stemrecht ideaal. Belangrijk blijft wel om het zo gemakkelijk mogelijk te maken voor jongeren om zich te registreren: wij zijn een digitale generatie die geen vijf loketten wil passeren om ons stemrecht te kunnen uitoefenen. Toets dit af met ons!

Waarvoor stem je dan?

Europese thema's, dat klinkt best complex, maar heel wat van die thema's zijn voor jongeren zeer belangrijk. Denk maar aan het Europese beleid rond het klimaat, oplossingen voor vluchtelingen of de manier waarop de LGBTQ+ gemeenschap de laatste maanden in opspraak kwam in Polen.

Je lost niet zomaar alles op door te stemmen, maar je beslist wel mee wie jongeren zal vertegenwoordigen in het Europese parlement. Wie stemt, beïnvloedt dus de manier en de motivatie waarmee problemen worden aangepakt!

Daarnaast ligt er ook een belangrijke rol bij scholen. Want Europese politiek, thema's en burgerschap ontbreken voor vele jongeren nog in hun lessenpakket.

milan

Vorig jaar gaf ik naar aanleiding van de Europese verkiezingen een aantal gastlessen en vertelde ik met veel enthousiasme over wat de Europese Unie doet voor jongeren. De min 18-jarigen moest ik toen wel teleurstellen, want stemmen konden ze nog niet, dus raadde ik hen aan om zo veel mogelijk invloed uit te oefenen op de stem van hun ouders. Nu kan ik eindelijk zeggen: kies zelf op wie je stemt!

EU jongerenvertegenwoordiger Milan Calloens

#Stemrecht16, dat doet een belletje rinkelen.

En wat voor een bel. In mei 2016 bracht de Vlaamse Jeugdraad een advies over stemrecht 16 uit aan de Vlaamse Regering. Met een sterke campagne konden we wegen op het politieke debat, maar helaas werd ons voorstel nipt weggestemd. 

Afgelopen zomer kondigde de Vlaamse Regering aan de kieswetgeving voor de gemeenteraadsverkiezingen aan te passen, zodat er geen opkomstplicht meer zou zijn. Dit is de ideale gelegenheid om het stemrecht uit te breiden naar 16-jarigen. We hopen uiteraard dat de Vlaamse Regering ons hierin betrekt, want in zo'n politiek vernieuwingsproces mag onze stem niet ontbreken!

Alexandra quote

Jongeren worden vaak op het hart gedrukt dat hun stem er weldegelijk toe doet. Hiermee wordt eindelijk de politieke daad bij het woord gevoegd. Laten we dit momentum aangrijpen om stemrecht 16 ook op andere politieke niveaus te introduceren.

Alexandra Smarandescu

Benieuwd naar onze actiepunten voor #Stemrecht16? We goten ze enkele jaren geleden in 16 vragen over Stemrecht 16. Check onze videoreeks op YouTube!

Ook interessant...

Jeugdparticipatie en democratie

Hoe kunnen jongeren meer inspraak krijgen in het beleid?
Advies

Wat hebben we te verliezen als we jongeren laten (ver)kiezen?

Lokaal Stemrecht 16, dat lijkt ons wel iets. Vrijwilliger Milan vertelt je meer!
  • #Beleid
  • #Actua
Blog

Stemrecht 16

In mei 2016 sprak de Vlaamse Jeugdraad zich uit als voorstander van stemrecht op 16.
Advies