header.back to home

De voorbije week volgden we met grote aandacht de septemberverklaring van minister-president Jambon en de discussie in de commissie Jeugd van het Vlaams Parlement. Na onze acties van de afgelopen maanden om te pleiten voor een structurele investering in het jeugdwerk hoopten we op positief nieuws, maar dat kwam er niet: verder dan de eerder aangekondigde 1.54 miljoen van minister Dalle sprong de Vlaamse Regering niet. Ondertussen leerden we ook dat in de praktijk er slechts een stijging van een klein miljoen euro plaatsvond voor de middelen voor het Vlaamse jeugdwerk.  

Wafelenbak reactie

Wat hoorden we dan wel deze week?

Tijdens de septemberverklaring werd het al duidelijk: er moest bespaard worden. Besparingen in de beleidsdomeinen onderwijs, welzijn, met een ‘glansrol’ voor de kinderbijslag. Die besparingen voelen niet alleen heel wrang aan, het lijkt ook alsof we de lessen die we geleerd hebben uit de coronacrisis volledig vergeten zijn. Kinderen en jongeren in armoede die extra hard getroffen werden door de crisis, onderwijs dat zich in duizend bochten heeft moeten wringen, het welzijn van onze kinderen en jongeren dat nu meer dan ooit onder gigantische druk staat. De uitdagingen zijn al torenhoog en nu krijgen ze weer een tegenslag te verwerken. Wie krijgt het hen nog uitgelegd?

Wafelenbak banner

Is dit de maatschappelijke relance die de Vlaamse Regering voor ogen heeft?  
 
Nog wranger wordt het wanneer we kijken naar de investeringen die de Vlaamse regering naar voor schuift. Want kinderen en jongeren zitten heel duidelijk in de hoek waar de besparingen vallen, maar aan de kant van investeringen blijft het zeer stil. Geen doortastende investeringen in kinderen en jongeren, geen broodnodige structurele investeringen in jeugdwerk. De Vlaamse Regering laat een grote kans liggen om te tonen dat men echt geleerd heeft uit de coronacrisis, om de uitdagingen voor kinderen en jongeren écht aan te pakken. 

Hoe kijkt het Vlaams Parlement naar onze middelen? 

Op donderdag 30 september stonden er in de commissie Jeugd van het Vlaams Parlement verschillende vragen van Jeremie Vaneeckhout (Groen) en Tinne Rombouts (CD&V) over de structurele middelen van het jeugdwerk op de agenda. Het was aan minister Dalle om de beslissing over de middelen van het jeugdwerk toe te lichten. Een kort overzicht van het parlementaire debat: 

Jeremie Vaneeckhout (Groen): “Al heel vaak hier in de commissie waren we unaniem eens over hoe onmisbaar en uniek ons sterk en divers jeugdwerk is en hoe belangrijk dat is voor Vlaanderen. […] Nu was het aan u, minister, om de daad bij het woord en de boter bij de vis te voegen en de sector de nodige financiële ademruimte te geven” 

Tinne Rombouts (CD&V): “We spreken over een historische beslissing met de verhoging van het budget.” 

Minister Dalle (CD&V): ‘Dit is op financieel vlak mijn belangrijkste mijn allerbelangrijkste beslissing. Het gaat over een substantiële financiële inspanning […] Ik heb het beschikbare budget voor de werkingssubsidies van erkende jeugdverenigingen verhoogd met 1.554 miljoen euro en 155.000 euro toegevoegd in het kader van de herverdeling van de DAC-middelen. … Zo wordt er 724.167 euro besteed aan de verhoging basissubsidies omwille van nieuwe erkenningen en 984.833 euro besteed aan de verhoging van de variabele subsidies.” 

Katia Segers (Vooruit): “Wij hebben altijd de vraag van het jeugdwerk naar extra structureel 7 miljoen euro ondersteund, want deze is echt nodig om die ambities waar te maken. Er wordt geroeid met bijzonder weinig middelen maar veel inzet.” 

Minister Dalle (CD&V): “Iedereen speelt de rol die hij moet spelen, het is logisch dat de Vlaamse Jeugdraad pleit voor meer middelen voor het jeugdwerk. […] Wat indexering betreft, dit is automatisch voorzien, daar moet ik geen extra middelen voor voorzien. […] Deze beslissing is definitief, maar binnen vier jaar moet er terug beslist worden. De bedoeling is dat dit niet gebeurt op basis van hetzelfde decretaal kader. U weet dat het mijn ambitie is om tot een geïntegreerd jeugddecreet te komen. Het spreekt voor zich dat we daarbij de Vlaamse Jeugdraad en andere actoren zeer intens zullen betrekken. We gaan dit op een overlegde manier doen.” 

Wat zijn onze verdere plannen?

De vraag naar structurele investeringen voor het jeugdwerk stond het afgelopen jaar op de politieke agenda. Met een uitgebreid advies en een wafelenbak trokken we naar de kabinetten van deze Vlaamse Regering en richting het parlement. Overal hielden we een sterk pleidooi om bijkomend 7 miljoen euro te investeren in het jeugdwerk. Uiteindelijk heeft dit tot een bijkomende investering van ca. 1 miljoen euro geleid. En 1 miljoen is nog altijd geen 7 miljoen. Er werd een kleine stap gezet, maar die blijft onvoldoende. 

Stock taksforce financiën

We zullen dit verhaal dan ook niet zomaar loslaten. Ook de komende jaren zullen we blijven pleiten voor bijkomende investeringen want die zijn en blijven broodnodig om de ambities van ons jeugdwerk waar te maken. We dagen de minister dan ook uit om jaarlijks deze oefening te blijven maken en blijven te zoeken naar broodnodige investeringen. 

De minister kondigde in het Vlaams Parlement ook aan dat het decretaal kader van de verschillende jeugddecreten de komende maanden en jaren stevig tegen het licht zal worden gehouden. Voor ons kan dit verhaal niet volledig los gezien worden van de financiële realiteit. We zullen blijven pleiten voor investeringen en kijken uit naar sterke inhoudelijke debatten over de toekomst van het Vlaamse, bovenlokale en lokale jeugd- en kinderrechtenbeleid. 

Ook interessant...

Structureel investeren in het jeugdwerk

In juni 2021 vroegen we een investering van 7 miljoen in het jeugdwerk.
  • #Jeugdwerk
Advies

7 miljoen voor het jeugdwerk?

Op woensdag 9 juni voerden we actie voor de toekomst van het jeugdwerk.
  • #Jeugdwerk
  • #Beleid
Nieuwtje