header.back to home

In 2024 zullen jongeren vanaf 16 jaar een eerste keer kunnen mee beslissen over de toekomst van Europa. Dat heeft de regering vandaag beslist. Het voornemen uit het regeerakkoord wordt dus concreet.

Vandaag maakte de federale regering bekend dat er een akkoord is over Stemrecht 16. Vorig jaar kregen we al eens het fijne nieuws dat Stemrecht16 werd opgenomen in het regeerakkoord van de nieuwe federale regering, maar sinds vandaag is het ook concreet en wettelijk vastgelegd door de Ministerraad.

We zijn zeer blij dat Stemrecht16 eindelijk werkelijkheid wordt. De voorbije jaren was Stemrecht16 namelijk een belangrijke pijler in het werk van de Vlaamse Jeugdraad. Zo schreven we er een advies over en lanceerden we een campagne in 2017.

Stock Stemmen

Eerst Europees, daarna...

We hopen dat Stemrecht16 tijdens de Europese verkiezingen meerdere deuren opent om ook stemrecht vanaf 16 jaar op andere politieke niveaus te introduceren. Hoe boeiend zou het bijvoorbeeld zijn dat je ook vanaf 16 jaar mee mag stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen en zélf mee kan bepalen wie jou daar mag vertegenwoordigen? We hopen dat, wanneer Stemrecht vanaf 16 jaar ook op andere niveaus bekeken wordt, we mee betrokken worden in de gesprekken.

Daar bovenop is het belangrijk dat de procedure om je stem uit te brengen op de Europese verkiezingen zo eenvoudig mogelijk verloopt. De drempels voor jongeren om hun stem uit te brengen moeten zo laag mogelijk blijven.

Waarvoor stem je in 2024?

Europese thema's, dat klinkt best complex, maar heel wat van die thema's zijn voor jongeren zeer belangrijk. Denk maar aan het Europese beleid rond het klimaat, oplossingen voor vluchtelingen of de manier waarop de LGBTQ+ gemeenschap de laatste maanden in opspraak kwam in Oost-Europa.

Je lost niet zomaar alles op door te stemmen, maar je beslist wel mee wie jongeren zal vertegenwoordigen in het Europese parlement. Wie stemt, beïnvloedt dus de manier en de motivatie waarmee problemen worden aangepakt.

Daarnaast ligt er ook een belangrijke rol bij scholen. Want Europese politiek, thema's en burgerschap ontbreken voor vele jongeren nog in hun lessenpakket.

advies stemrecht 16

Is dat verplicht? Neen!

Het onderscheid tussen stemrecht en stemplicht is hier heel belangrijk. We zijn absoluut geen voorstander om alle jongeren verplicht naar de stembus te sturen. Wie niet echt op de hoogte is van de politiek en nog geen zin heeft om te gaan stemmen, kan dus thuis blijven. De jongeren die daarentegen wel geëngageerd zijn, op straat komen en hun duidelijke mening willen doen gelden, hebben nu eindelijk de mogelijkheid om deel te nemen aan de verkiezingen. Daarom is stemrecht ideaal. Belangrijk blijft wel om het zo gemakkelijk mogelijk te maken voor jongeren om zich te registreren: wij zijn een digitale generatie die geen vijf loketten wil passeren om ons stemrecht te kunnen uitoefenen. Toets dit af met ons!

Ongeveer 270.000 jongeren zullen in 2024 de kans krijgen om te stemmen voor de Europese verkiezingen. België zal hiermee, na Oostenrijk en Malta, het derde Europese land zijn met een verlaagde kiesleeftijd tot 16 jaar.

Ook interessant...

Het is zover: stemrecht vanaf 16!

Newsflash uit het gloednieuwe federale regeerakkoord. #Stemrecht16 wordt een realiteit. Eindelijk!
  • #Internationaal
  • #Actua
  • #Beleid
Nieuwtje

Stemrecht 16

In mei 2016 sprak de Vlaamse Jeugdraad zich uit als voorstander van stemrecht op 16.
Advies

Wat hebben we te verliezen als we jongeren laten (ver)kiezen?

Lokaal Stemrecht 16, dat lijkt ons wel iets. Vrijwilliger Milan vertelt je meer!
  • #Beleid
  • #Actua
Blog