header.back to home

We weten dat heel wat van onze jeugdorganisaties stilaan stevige zorgen hebben of krijgen rond het betalen van de toenemende energiekosten, verhoogde personeelskosten en andere hogere werkingskosten. We doen een oproep om ook steunmaatregelen te voorzien voor het jeugdwerk in de bestrijding van de energiecrisis.

De stijgende energieprijzen zorgen in heel ons land, Europa en een groot deel van de wereld voor een grote impact. Enerzijds op een directe manier door de verhoogde energiekosten voor kinderen, jongeren, gezinnen, organisaties en bedrijven, maar ook indirect door de historisch hoge inflatie. Die zorgde in België immers al voor 5 indexeringen op 1 jaar tijd, en dus voor gigantisch gestegen loonkosten voor organisaties, die hun middelen slechts voor 50% - de gemiddelde looncomponent in het jeugdwerk – geïndexeerd zien worden.

Gezien de inflatie en vele kostenstijgingen bovendien steeds meer ook op de werkingsmiddelen (energie etc.) beginnen te wegen, doen we al een tijd het pleidooi (samen met de brede socio-culturele en social-profitsector) om ook oplossingen te vinden voor de jarenlange niet-indexering van de werkingsmiddelen. En voor het verhogen van de middelen voor jeugdwerkaanbod.

Op Vlaams niveau wordt regeringsbreed al tien jaar enkel de 'looncomponent' van de subsidies aan organisaties geïndexeerd. Voor het jeugdwerk valt die looncomponent vandaag gemiddeld uit op 50% van het subsidiebedrag.

Stock geld euro

Tijd voor actie.

Uiteindelijk proberen organisaties in het jeugdwerk boven alles hun aanbod voor zoveel mogelijk kinderen en jongeren waar te blijven maken. Vrije tijd is een kinderrecht, dat probeert elke organisatie te waarborgen. Maar er zijn grenzen aan wat een organisatie met creativiteit, flexibiliteit en liefdadigheid en fondsenwerving kan doen.

We pleiten voor de volgende oplossingen:

  • Ga vanaf nu voor een volledige indexering van onze subsidies: personeels- én werkingsmiddelen.

  • Blijf structureel investeren in het netwerk Iedereen Verdient Vakantie, zodat organisaties meer aanbod aan kansentarief kunnen blijven waarmaken voor zij die er nood aan hebben.

  • Ook de VIA-middelen moeten omhoog, minstens rekening houdend met de gemiddelde personeelskost van 2022.

  • Jeugdwerk, zo essentieel voor kinderen en jongeren op elk moment van hun leven (of dat nu in crisistijd is of niet), verdient het niet om afgebouwd te worden, maar moet versterkt worden. Op Vlaams niveau, maar evenzeer op bovenlokaal en lokaal niveau. Stimuleer en druk lokale besturen op het hart om te blijven investeren, om niet af te bouwen, maar te versterken.

  • Hou waar nodig de flexibiliteit aan die er was tijdens de coronapandemie ten aanzien van de gewenste resultaten en criteria uit de decreten.

  • Zorg ervoor dat, als er rechtstreekse steun komt voor bedrijven in moeilijkheden, dat die ook toegankelijk is voor jeugdorganisaties.

  • Blijf investeren in de energietransitie en in de energiebesparende maatregelen in de jeugdsector.

"Ook jeugdwerk heeft nood aan steunmaatregelen in deze energiecrisis. Onze factuur wordt ook te duur."

Jeugdwerkzomer (2)

Wat kan jij doen als jeugdorganisatie?

Hou vandaag onze sociale media in de gaten, deel onze posts en het artikel op VRT NWS. Maak samen met je organisatie mee kabaal en deel ook gerust je eigen boodschappen en tag @VlaamseJeugdraad

Op de website van De Ambrassade zal je in de loop ook meer informatie kunnen vinden rond energiebesparende mogelijkheden.

Lees ook de brief van Sociare die op zijn beurt pleit voor aandacht voor de impact van het uitblijven van het indexeren van de werkingsmiddelen in de socioculturele sector.

Ook interessant...

Klimaatcommunicatie en -educatie

Hoe willen jongeren dat er gecommuniceerd en onderwezen wordt over het klimaat?
  • #Klimaat
Advies

Maak van sociaal-cultureel werk geen politiek spel.

We steunen de oproep van De Federatie.
  • #Jeugdwerk
Nieuwtje

We steunen onze voorzitter.

Een korte reactie op het nieuws van deze ochtend.
Nieuwtje