header.back to home

De adviesraad van 29 juni keurde twee nieuwe adviezen goed.

Het advies Klimaatcommunicatie en -educatie.

Met dit advies geven we aanbevelingen over de ideale manier waarop jongeren willen communiceren en onderwezen worden over het klimaat. Onze basisvraag: hoe breng je de boodschap van de klimaatcrisis tot bij jongeren zodat er wordt overgegaan tot actie?

We schreven, op vraag van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, de nota “Hoe ziet de ideale klimaatcommunicatiestrategie eruit voor en door jongeren?”, samen met Forum des Jeunes (de Franstalige Jeugdraad). Na het voorstellen van de nota aan experten en stakeholders, voelde de Werkgroep Klimaat de nood zich verder te verdiepen in het thema.

De adviespunten werden geformuleerd op basis van de nota en de reacties die we hierop kregen, de kwalitatieve bevragingen bij een 80-tal jongeren, interviews met communicatiestrategen en ontwikkelaars van lessenpakketten, discussies die we hadden tijdens workshops van klimaat- en jeugdorganisaties en heel wat literatuur.

mantelzorg handicap beperking rolstoel

Het advies Mantelzorg.

De vraag die we ons in dit advies stellen is hoe wij als samenleving beter kunnen zorgen voor onze (jonge) mantelzorgers zodat zij hun zorg kunnen blijven opnemen. We geven advies op vraag van de Vlaamse Regering op het nieuwe Vlaams Mantelzorgplan 2022-2024.

We nemen in dit advies de kinderrechten als leidraad. We zien kinderen en jongeren als volwaardige personen met een recht op onderwijs en ontwikkeling, inspraak, vrije tijd, ontspanning en rust. Die rechten staan niet in volgorde van belangrijkheid, maar zijn ondeelbaar en evenwaardig. Kinderen en jongeren kunnen een waardevolle en vervullende rol opnemen in de zorg en in de levens van hun naasten met een ziekte, handicap, ouderdomsproblematiek, psychische kwetsbaarheid of verslaving maar hebben hierbij wel de nodige ondersteuning nodig.

In dit advies bespreken we de erkenning van jonge mantelzorgers, de ondersteuning van en voor jonge mantelzorgers en het proces dat tot dit plan geleid heeft. Dit Vlaamse Mantelzorgplan heeft opvallend veel aandacht voor jonge mantelzorgers, nu wordt het essentieel dat het niet bij ambitie blijft maar snel concreet kan worden.

Ook interessant...

Advies Reorganisatie Schooljaar

Kortere zomervakantie? Langere herfstvakantie? Genoeg rust of net te weinig? Er heersen heel wat vragen over de indeling van het h...
  • #Actua
Advies

Klimaatcommunicatie en -educatie

Hoe willen jongeren dat er gecommuniceerd en onderwezen wordt over het klimaat?
  • #Klimaat
Advies

Mantelzorg

Hoe kunnen we als samenleving beter zorg dragen voor mantelzorgers?
Advies