header.back to home
15 september stond al maanden in het rood omcirkeld in de agenda van iedere jeugdwerkorganisatie én de Vlaamse Jeugdraad. Gisteren was het zover, iedere organisatie kreeg te horen welk budget de Vlaamse Regering voor hen vrijmaakt de komende vier jaar om verder te kunnen werken. 

De afgelopen maanden voerden we vanuit de Vlaamse Jeugdraad actie om aan te tonen dat een structurele investering van 7 miljoen euro extra noodzakelijk is om ons jeugdwerk op een sterke manier te kunnen verderzetten. Zo organiseerden we op 9 juni een Wafelenbak voor het Jeugdwerk en brachten we aan de start van de zomer hierover een uitgebreid advies uit.

Wafelenbak banner

Een eerste stap

De Vlaamse Overheid doet een eerste inspanning van 1.554.000 euro. Een stapje in de juiste richting, lijkt het op het eerste zicht, al is deze investering nog te beperkt. Deze middelen worden voorgesteld als een nieuwe investering, maar uit de begrotingstabellen blijkt dat dit geen nieuw bedrag is, maar exact het bedrag dat voorzien werd in de begroting van 2021 voor de erkenning van nieuwe organisaties. Een groot deel van dit budget werd dus al eerder gebruikt om hun basissubsidie te voorzien en is dus geen nieuw budget. In de realiteit zien we voor wat betreft de werkingssubsidies van het Vlaamse jeugdwerk slechts een lichte stijging van 1 miljoen euro tussen 2021 en 2022. Dat is een eerste stap, maar onvoldoende om tegemoet te komen aan de vraag van het jeugdwerk om structureel 7 miljoen te investeren in hun toekomst. Van deze kleine budgetverschuiving gaat te weinig ambitie uit. Als het de Vlaamse Regering écht menens is om het jeugdwerk in Vlaanderen aan de wereldtop de houden dan is er meer nodig. En daarvoor is het nog niet te laat.

Stock taksforce financiën

Over de middelen die nu werden aangekondigd zijn we gematigd positief. Ze zijn een sterke opvolging van ons eerdere werk. Zo vroegen we in 2020 al om zeker voldoende middelen te voorzien voor de nieuwe erkenningen en in ons recent advies pleitten we ervoor dat de resterende middelen die voorzien werden in het brede jeugdwerk zouden worden geïnvesteerd. Dat is wat er nu effectief gebeurt, en dat is zeker een goede zaak. Minister Dalle heeft deze twee jaar een belangrijke stap gezet, maar wij verwachten nu nog de echte historische stap van de hele Vlaamse Regering richting de begroting voor 2022. 

Status-quo

78 organisaties kregen gisteren het finale oordeel over hun beleidsnota, vol ambities voor de komende vier jaren. De helft van die organisaties blijft rond een status-quo hangen ten opzichte van de voorbije jaren. En dat terwijl de uitdagingen waarmee kinderen en jongeren, en dus ook het jeugdwerk, geconfronteerd worden alleen maar groter zijn geworden. Of het nu gaat om het psychische welzijn van kinderen en jongeren, de hardnekkige (kinder)armoede in Vlaanderen en Brussel en de situatie van maatschappelijk kwetsbare jongeren, of over vraagstukken van integratie en inclusie: het jeugdwerk wil daar werk van maken en er staan, voor alle kinderen en jongeren. Maar de vele ambities voor kinderen en jongeren die het jeugdwerk vooropstelt, vereisen sterke investeringen vanuit de Vlaamse regering. 

Franka

‘De verwachtingen liggen steeds hoger, maar de budgetten blijven achter. Dit is een gemiste kans om de mooie woorden over het jeugdwerk om te zetten in krachtig beleid.’ 

Franka Foré, ondervoorzitter.

Herkansing op de septemberverklaring.

We kunnen niet anders dan ontgoocheld reageren. Het jeugdwerk heeft ambitieuze plannen voor de toekomst en zal een cruciale rol spelen om kinderen en jongeren de komende jaren terug ten volle van hun vrije tijd te laten genieten, maar vandaag worden heel wat ambities de kop ingedrukt, door het gebrek aan bijkomende inspanning van de Vlaamse Regering. De voorbije 12 jaar bleef het totaalbedrag dat geïnvesteerd werd in het Vlaamse Jeugdwerk zo goed als status-quo. We verwachten dat de Vlaamse Regering dit in de definitieve opmaak van de begroting 2022 recht zet. We hebben er nog steeds goede hoop in, dat dit kan. Afspraak op 27 september tijdens de septemberverklaring. Wat zou het mooi zijn mocht Minister-President Jambon kunnen aankondigen dat er een historische inspanning werd gedaan om ons Vlaams jeugdwerk aan de wereldtop te houden.

Amir quote

‘Voor ons is de strijd nog niet afgelopen. Wij zullen blijven strijden voor het jeugdwerk en rekenen op een inspanning van de Vlaamse Regering in de Septemberverklaring.’ 

Amir Bachrouri, voorzitter

Ook interessant...

Wafelenbak voor de toekomst van het jeugdwerk!

Niet zomaar een wafelenbak, maar wel een oproep om te investeren in kinderen, jongeren en hun organisaties.
  • #Jeugdwerk
  • #Beleid
Nieuwtje

7 miljoen voor het jeugdwerk?

Op woensdag 9 juni voerden we actie voor de toekomst van het jeugdwerk.
  • #Jeugdwerk
  • #Beleid
Nieuwtje

Structureel investeren in het jeugdwerk

In juni 2021 vroegen we een investering van 7 miljoen in het jeugdwerk.
  • #Jeugdwerk
Advies