header.back to home
Dag twee van het verkiezingstraject is nog maar net aangebroken en het is al luid en duidelijk: jullie zijn massaal jullie stem aan het laten klinken over de nieuwe Vlaamse Jeugdraad, waarvoor dank. Op basis van jullie input krijgt de nieuwe adviesraad vorm, met 16 supergeëngageerde jongeren en jeugdwerkers die staan te popelen om aan het werk te gaan. 
 
Hoe dat allemaal concreet in zijn werk gaat, zetten we hier graag nog eens op een rijtje. En we belichten graag een extra mogelijkheid om extra input te geven de komende weken. Want Elke Stem Telt.

Concreet kunnen jullie via de knop hieronder en op de succespagina, na het uitbrengen van je stem jullie inhoudelijke input nalaten.
Stem nu_

Nieuwe adviseurs én thema’s.

Om de drie jaar houdt de Vlaamse Jeugdraad verkiezingen voor een nieuwe adviesraad. De adviesraad bestaat uit 16 adviseurs, 8 jongerenadviseurs en 8 jeugdwerkadviseurs. Samen vormen zij het officiële adviesorgaan van de Vlaamse regering. Tijdens een verkiezingsjaar gebruiken we het momentum niet alleen om op zoek te gaan naar nieuwe adviseurs, maar ook om nieuwe prioritaire thema’s te bepalen. Met als motto: “Als je wil weten wat er leeft bij kinderen en jongeren, moet je het hen gewoon zelf vragen”. Aan de hand van de Touristenbevraging werden 16 thema’s voorgelegd (Goed in je Vel, Mobiliteit, Klimaat, Armoede, Cultuur en Identiteit, Speel- en Jongerenruimte, Gelijke Kansen, (Sociale) Media, Werk of Studentenjob, Vrijwilligerswerk, Wonen, Gezondheid, Mijn Lijf en Seksualiteit, Veilige Omgeving, Inspraak en Participatie, School en Studies), met de vraag “Welk thema is voor jou belangrijk en waarom?” Kinderen en jongeren gaven hun top 3 aan en gingen verder in gesprek over de gekozen thema’s.

De selectie van deze 16 thema’s kwam tot stand door heel wat vooronderzoek op basis van voorgaande participatieve trajecten van andere jeugd(welzijns)organisaties als Awel, Uit De Marge, Globelink, de omgevingsanalyse van het JKP – het Vlaamse Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan - en Europese inspiratie vanuit de European Youth Goals. Daarnaast werden de thema’s vakkundig afgetoetst bij een kerngroep van jonge vrijwilligers van de Vlaamse Jeugdraad, jeugdwerkers uit de Commissie Jeugdwerk, experten jeugdinfo van WAT WAT en bij het Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi).

Het resultaat is een kwalitatief belevingsonderzoek dat werd opgemaakt door het Kenniscentrum Kinderrechten. Zij doken in de data en beschrijven in een uitgebreid rapport de belangrijkste resultaten uit het Touristentraject.

Op basis van al deze verhalen en gesprekken die de Touristen hebben verzameld kwamen we tot een lijst van de 5 meest gekozen thema’s: Armoede, Gelijke Kansen, Goed in je Vel, Klimaat en Mobiliteit.

Het Touristentraject en bijgevolg het rapport, met alle thema’s die erin bevraagd werden, dient als een van de basissen voor de nieuwe adviesraad om zich in de thema’s verder te verdiepen.  

Jouw Stem     

Onze verkiezingen zijn hét moment om de stem van alle kinderen, jongeren en jeugdwerk op te vangen. Je kunt stemmen op thema’s en kandidaten. Je kunt er ook voor kiezen om enkel op kandidaten te stemmen.

Een thema is momenteel nog een breed containerbegrip, waar heel wat invullingen aan gegeven kunnen worden. Je stemt naast thema’s op jouw nieuwe jongerenvertegenwoordigers in onze adviesraad. Het zijn die jongeren die vanaf 2021 zullen bepalen hoe een thema ingevuld wordt, op welke manier de Vlaamse Jeugdraad er rond zal werken en welk participatief traject we rond dat thema zullen lopen met kinderen, jongeren, experts en organisaties.

Je stem uitbrengen op een thema toont dus het belang van het thema aan, maar zal niet bepalend zijn voor de invulling ervan. Zullen die drie thema’s bovendien de enige thema’s zijn waar we de komende drie jaren aan werken? Helemaal niet. Er is ook ruimte voor ad hoc ’werkgroepen of thema’s op basis van de actualiteit.


Lees meer over onze methode.

Input

Het mag duidelijk zijn: wij liggen wakker van jouw stem. Voor ieder van jullie geldt: #MijnStemTelt. En daarom willen we ook nu de ruimte blijven creëren om inhoudelijke input te geven voor de nieuwe Vlaamse Jeugdraad.  
 
Daarom kunnen jullie vanaf nu hier en op bevestigingspagina van de verkiezingen extra klanken en thema’s naar voren schuiven die volgens jou de aandacht van de Vlaamse Jeugdraad verdienen. Zelfs als je je stem al uitbracht, kun je hier nog extra input kwijt. We bundelen al deze input en geven die aan de volgende adviesraad. 

Ook interessant...

  • #Verkiezingen 2020
Event
  • #Verkiezingen 2020
Event

Hoe moet je stemmen?

Meedoen aan de belangrijkste verkiezingen voor kinderen en jongeren? Dat is zo gefikst via de It'sme-app of E-ID!
  • #Verkiezingen 2020
Nieuwtje