header.back to home

Eén op vijf jongeren jongeren heeft mentale problemen.

In maart 2021 stonden maar liefst 23.749 kinderen en jongeren op een wachtlijst staan voor psychische hulp.

Meer dan twee derde van de jongeren met een psychische stoornis moet langer dan een jaar wachten op professionele behandeling.

Laten we even een open deur intrappen. Het gaat niet goed met het mentale welzijn van kinderen en jongeren. De Vlaamse Jeugdraad werkt al acht jaar rond mentaal welzijn als prioritair thema. Jongeren hechten al lang belang aan dit thema, ook al ver voor de coronapandemie. De pandemie maakte de crisis binnen mentaal welzijn extra zichtbaar en hakte er ook diep in voor veel jongeren.

“Er is geen toekomstperspectief. Kan ik wel nog zo lang wachten, kan ik dit nog volhouden?”

En net daarom schreven we een nieuw advies Mentaal Welzijn. Want we willen meteen actie, voor de jongeren die nu hulp nodig hebben en om het mentaal welzijn van kinderen en jongeren in de toekomst beter te gaan ondersteunen. We vragen beleidsmakers naar oplossingen op lange én korte termijn en willen een nieuwe kijk op mentaal welzijn introduceren.

In dialoog met minister Vandenbroucke en minister Dalle

Eén van de 17 adviespunten is: "werk samen, over beleidsdomeinen en -niveaus heen, om van mentaal welzijn voor kinderen en jongeren een absolute prioriteit te maken". We voegen meteen de daad bij het woord en brachten jongeren, jeugdwerkers, minister Dalle en Vandenbroucke samen, om in gesprek te gaan over mentaal welzijn en ons advies. Het resultaat daarvan kan je hieronder bekijken.

Wat adviseren we?

In dit advies beschrijven we twee belangrijke werkpunten voor onze beleidsmakers.

De eerste is het aanpakken van de huidige crisissituatie in de jeugdhulp. Een enquête van de Vlaamse Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie berekende in maart 2021 dat er 23.749 kinderen en jongeren op een wachtlijst staan voor psychische hulp. Zorgnet-Icuro schat dat in België meer dan twee derde van de jongeren met een psychische stoornis langer dan een jaar moet wachten op professionele behandeling. Personeelstekorten, lange wachtrijen en te weinig plaatsen in de reguliere jeugdzorg sleuren jongeren mee in een vicieuze cirkel en velen onder hen vinden zelfs nooit de gepaste hulp. We roepen beleidsmakers op om deze situatie als een crisis te beschouwen en zo snel mogelijk werk te maken van een masterplan om de crisis in de jeugdzorg aan te pakken.

Lunchdialoog  stellingenspel card

In het tweede deel focussen we meer op de toekomst van mentaal welzijn en spreken we over een "paradigmashift" ofwel een nieuwe manier van werken en denken over mentaal welzijn.

In de huidige samenleving ligt de nadruk te vaak op het behandelen van mentale stoornissen en gaat er te weinig aandacht naar het algemene welbevinden van kinderen en jongeren. We moeten meer investeren in welbevinden, kennis over mentaal welzijn en ondersteuning van kinderen en jongeren, want dat kan ook een bijdrage leveren aan de preventie van psychische stoornissen. We vragen beleidsmakers om veel meer in te zetten op vroegdetectie en preventie van mentale problemen. En dat kan op verschillende manieren:

  • Op de schoolbanken, via meer lessen en kennis over mentale gezondheid.

  • In het jeugdwerk, door jeugdwerkers en organisaties meer erkenning, tools en middelen te geven om jongeren nog beter te gaan ondersteunen in hun vrije tijd.

  • Met informatiecampagnes op maat van kinderen en jongeren, waarin ze zelf leren wat wel en niet bij een gezonde mentale ontwikkeling hoort.

Wens je met ons in gesprek te gaan over ons nieuwste advies? Neem dan zeker contact op.

Lees en download ons volledige advies via de knop hieronder!

Ook interessant...

Mondmaskers en Megafonen: Onze stem gaat niet meer in lockdown

Kinderen en jongeren moeten centraal staat in de relance en na corona. Met dit advies maken we de rekening op van de voorbije maan...
Advies

Beste Vlaamse regering, we moeten eens praten.

Het gaat niet zo goed met onze relatie en ons jeugdwerk. En daarom willen we jullie graag terug op date vragen.
  • #Jeugdwerk
Nieuwtje

Mentaal Welzijn

Het gaat niet goed met het mentale welzijn van onze kinderen en jongeren. De Vlaamse Jeugdraad werkt al acht jaar rond mentaal wel...
  • #Goed in je Vel
Advies