Dit was 2017 voor de Vlaamse Jeugdraad

18/12/2017Tags: jaaroverzicht, ditwas2017, werk, psychisch welzijn, goed in je vel, stemrecht16, beleidsparticipatie, Nozizwe Dube, Jo Vandeurzen, Shaireen Aftab, John Crombez, sp.a, minister van welzijn, VDAB, adviezen, adviseurs

Op het einde van het jaar blikken we al eens graag terug. Vol nostalgie, denken aan het vele moois dat is gebeurd, lijstjes maken om niet te vergeten hoeveel er één jaar gebeuren kan. 2017 was ook voor ons wonderschoon. Zoals steeds lieten we de stem van kinderen & jongeren zo luid mogelijk klinken, maar in 2017 lukte dat extra goed.

Beleidsmakers blikken terug op de stem van de Vlaamse Jeugdraad in 2017

Hoe beleefden beleidsmakers onze inbreng? Doen of deden ze ook iets met de beleidsaanbevelingen van kinderen en jongeren? Onze voorzitter Nozizwe Dube ging op pad en ontmoette organisaties & politici waar we dit jaar mee samenwerkten.

2017 begon in 2014

Als je wil weten wat jongeren belangrijk vinden, dan moet je het hen vragen. Dat doen we als Vlaamse Jeugdraad zo veel mogelijk. Dit jaar gingen we bvb. 800 jongeren interviewen en lieten we vervolgens 4.500 jongeren stemmen op hun belangrijkste thema’s (Lees meer). Maar ook in 2014 vroegen we ons af: waar liggen jongeren wakker van? Toen kwamen drie thema’s uit de bus, die we als Vlaamse Jeugdraad vervolgens heel hoog op onze agenda hebben gezet: werk, beleidsparticipatie en het psychisch welzijn van jongeren.

Een prioritair jongerenthema kiezen is 1 ding, maar dan begint het natuurlijk pas. Met elk van de drie thema's legden we een stevig traject af. In 2017 kreeg elk  thema er een mijlpaal bij, want na heel wat focusgesprekken, studiewerk, jongeren & kinderen bevragen, debat & geschrijf; mondde elk van deze thema’s uit in een advies.

3 adviezen om in het bijzonder trots op te zijn

Elk jaar schrijven we als officiële adviesraad een heleboel adviezen, maar met sommige adviezen gaan we toch net iets actiever aan de slag. We willen niet dat de stem van kinderen & jongeren dode letters op papier wordt. We laten de stem klinken, horen, voelen en tot leven komen.

  • De werkgroep jonge gasten die hun tanden zette in psychisch welzijn organiseerden bvb. het evenement ‘KOPKLANKEN: in ’t belang van jonge hoofden’, dat jongeren, beleidsmakers en middenveld een dag lang samen aan het denken bracht. Hun volledige traject & bevindingen kan je lezen op vlaamsejeugdraad.be/psychischwelzijn. Minister van welzijn Jo Vandeurzen raadt ons aan de druk bij ministers de komende jaren hoog te houden. Aangezien goed in je vel opnieuw 1 van de belangrijkste jongerenthema's is, volgen we de komende jaren de goede raad van minister Vandeurzen zeker op. Lees meer over psychisch welzijn.
  • De werkgroep beleidsparticipatie mocht zich begin dit jaar schrap zetten. Stemrecht vanaf 16 jaar kon toen effectief een feit worden voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Ze gingen spreken met iedereen die er toe doet, ging in de media in debat en voerden op social media strijd voor #stemrecht16. Het voorstel haalde het nipt niet. Maar politieke vrienden & medestanders getuigen dat de Vlaamse Jeugdraad een meerwaarde vormde in het debat. "Ik denk dat de insteken van de Vlaamse Jeugdraad geholpen hebben: om het onderwerp op scherp te zetten. Zo is het in het Vlaams Parlement een echte stemming geworden die kans had op slagen", vertelt John Crombez – voorzitter van sp.a, ons in een interview over het advies & de campagne rond #stemrecht16. Lees meer over stemrecht vanaf 16 jaar.
  • De werkgroep werk leverde in 2016 al een advies af, en had daarom dit jaar de handen vrij om met dit advies ook aan de slag te gaan. Zo gingen ze rond tafel zitten met VDAB om te zien wat er in de praktijk kan veranderen. Shaireen Aftab van VDAB getuigt over waarom het zo belangrijk is dat jongeren mee strijd voeren in dit debat. Lees meer over jongeren & werk.

Nog meer fierheid

Er is veel meer om fier op te zijn in 2017. Zo sprong minister van Jeugd Sven Gatz voor het jeugdwerk in de bres na een zomer vol actie voeren rond #jeugdwerkwerkt en kreeg het jeugdwerk meer middelen om te kunnen blijven realiseren wat ze doen.

Behalve adviezen, kunnen we ook fier zijn om de vele vrijwilligers & vertegenwoordigers die de Vlaamse Jeugdraad vorm geven. Het zijn de jonge snaken & jeugdwerkers uit de werkgroepen die de adviezen maken & campagne voeren. Het zijn de adviseurs van de adviesraad die erover waken tot onze adviezen kwaliteitsvol en stevig zijn, en de stem van alle kinderen & jongeren vertegenwoordigen. Eind 2017 zwaait een ploeg adviseurs af. Stuk voor stuk jonge mensen die we zagen groeien in hun rol en met de nodige sérieux rond de tafel zaten. Zij geven het stokje door aan een nieuwe ploeg. Zij hebben grote schoenen te vullen, en starten straks drie nieuwe werkgroepen op rond onderwijs, goed in je vel en diversiteit.

Tot volgend jaar!