Forse investering van Minister Sven Gatz in jeugdwerk: oproep van Vlaamse Jeugdraad krijgt gehoor

25/09/2017Tags: Jeugdwerkwerkt, Gatz, minister van jeugd, investering, septemberverklaring, middelen jeugdwerk

De Vlaamse Regering maakt 2 miljoen euro extra vrij voor het jeugdwerk, en geeft zo gehoor aan de oproep van de Vlaamse Jeugdraad en het jeugdwerk. Gedurende een jaar ijverde de Vlaamse Jeugdraad in naam van jeugdorganisaties voor een verhoging van de middelen van het jeugdwerk. En vandaag mogen we juichen!

De Vlaamse Jeugdraad bedankt de minister voor zijn inspanningen. Met deze extra middelen krijgt het jeugdwerk de broodnodige ademruimte.

Budget jeugd stijgt met 6%

Concreet investeert Minister Gatz 2 miljoen euro extra in alle 79 jeugdorganisaties die op basis van een beleidsnota voor 2018-2021 een variabele subsidie toegezegd kregen, exclusief verenigingen met een bijzondere opdracht (de bovenbouw). De komende vier jaar kunnen die organisaties dus rekenen op 6% extra budget en dat bovenop de loonindexering van 1,26% die de minister vorige week bekendmaakte. Dat wil zeggen dat een organisatie die een variabele subsidie ontvangt (voor 2018-2021) 6% meer middelen krijgt dan het bedrag dat op 13 september als definitief advies op de beleidsnota werd toegekend door de minister. 

Naast deze structurele verhoging van de middelen, maakt de minister voor werkjaar 2018 ook 500.000 euro vrij om te investeren in projectmiddelen voor het jeugdwerk. Concrete details worden later vrijgegeven.

Zonneschijn in september

In de septemberverklaring van 25 september 2017 lezen we:

“Het jeugdwerk in Vlaanderen en Brussel doet het uitstekend en is een voorbeeld voor vele andere landen. De jeugdwerkorganisaties zijn een belangrijke partner in het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen, onder meer diversiteit. Ook daarom zal minister Gatz de ondersteuning aan het jeugdwerk verhogen.”

De Vlaamse Regering verwijst zo expliciet naar de kracht van het jeugdwerk en bevestigt dat het jeugdwerk een belangrijke partner is in het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen, onder meer diversiteit. Een boodschap die we de afgelopen maanden meermaals gezamenlijk uitstuurden.

Laat ons daarom samen verder streven naar meer kansen voor kinderen en jongeren vanuit de kracht van jeugdwerk en ons als maatschappelijke actor blijvend op de kaart zetten. Als officieel adviesorgaan en belangenbehartiger van de sector maken we hier gedreven en met goesting werk van. #jeugdwerkwerkt!

Lees ook ...