Hoorzitting over #Stemrecht16

10/05/2017Tags: #Stemrecht16, Stemrecht vanaf 16 jaar, stemrecht voor 16- en 17-jarigen, kiesdecreet, lokale verkiezingen, Commissie binnenlands bestuur, hoorzitting

Vanaf 17 mei organiseert het Vlaams Parlement hoorzittingen over de invoering van stemrecht voor 16- en 17-jarigen. Op deze hoorzittingen laten onze politici experten aan het woord. Voor- en tegenstanders krijgen de kans om  hun mening te laten horen. Ook de Vlaamse Jeugdraad krijgt als voorstander van #stemrecht16 een podium.

Het is de commissie binnenlands bestuur die bespreekt of 16- en 17-jarigen bij de lokale verkiezingen van 2018 al dan niet stemrecht krijgen. Dit stemrecht wordt vastgelegd in het kiesdecreet, dat de spelregels voor de lokale verkiezingen bepaalt. Op de commissie van 2 mei werd beslist om een  hoorzitting te organiseren over de mogelijke invoering van dit stemrecht.

Hoorzitting #stemrecht16

Op 17 mei worden de Vlaamse Jeugdraad & de politieke jongerenpartijen uitgenodigd voor een hoorzitting rond #stemrecht16. Op 23 mei is er een tweede hoorzitting waarop drie experten zijn uitgenodigd: de kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen (voorstander), Psychiater Peter Adriaenssens (tegenstander) en politicoloog Dave Sinardet (voorstander). Pas nadat alle partijen uitvoerig aan het woord zijn gekomen, maken de leden van de commissie binnenlands bestuur een beslissing. Dit kan ten vroegste op de commissie van dinsdag 30 mei (datum onder voorbehoud).

Historische kans

We zijn blij dat de parlementsleden zich willen verdiepen in het thema stemrecht vanaf 16 en willen luisteren naar de argumenten van de Vlaamse Jeugdraad. Aangezien al vier politieke partijen voorstander zijn van stemrecht vanaf 16 jaar, vragen we deze partijen om deze extra tijd te benutten om afspraken te maken om samen deze historische invoering van stemrecht voor 16-jarigen waar te maken.

Meer informatie