Vlaamse Jeugdraad laat stem jongeren horen tot bij VN in NY

30/06/2017Tags: VN, VN jongerenvertegenwoordiger, SDG, UN Youth Delegate programme, High Level Political Forum

Op 9 juli is het zover. Dan vertrekt VN jongerenvertegenwoordiger van de Vlaamse Jeugdraad Herlinde Baeyens samen met haar Franstalige collega van de Conseil de la jeunesse Anne-Sophie Dubrux naar New York om er het High Level Political Forum (HLPF) bij te wonen. Op deze VN-top, die plaatsvindt van 10 tot 19 juli, zal de wereldwijde voortgang van de duurzame ontwikkelingsdoelen worden besproken. Herlinde Baeyens krijgt er de unieke rol om deel te nemen in naam van de Vlaamse jongeren.

Jongeren en duurzame ontwikkelingsdoelen

De duurzame ontwikkelingsdoelen of SDG’s zijn een set van doelstellingen die een leidraad vormen voor het samenwerken aan een betere wereld. Ze zijn een opdracht voor alle mensen uit alle landen en moeten een toekomst verzekeren met aandacht voor de planeet, de mensen, hun welvaart, vrede en samenwerking. Concreet stelde de VN 17 doelstellingen voorop die moeten worden verwezenlijkt tegen 2030.

VN jongerenvertegenwoordiger Herlinde zorgt er samen met de werkgroep VN voor dat jongeren over SDG’s worden geïnformeerd en geactiveerd. Ze werkten al een SDG-toolkit uit & een lessenpakket voor scholen. Op 9 september 2017 organiseren de jongeren een dag vol workshops, voor en door jongeren, met centraal: de 17 SDG’s. Maar Herlinde krijgt als VN jongerenvertegenwoordiger vooral de kans om de stem van kinderen en jongeren omtrent de duurzame ontwikkelingsdoelen te laten horen.

Minister De Croo & VN jongerenvertegenwoordiger Herlinde in New York

Het High Level Political Forum (HLPF) is de VN-top waar de voortgang van deze ambitieuze agenda wordt besproken. Van 17 tot 19 juli vindt er de ministeriële conferentie plaats waar leiders van de hele wereld elkaar ontmoeten en hun engagement uitspreken voor de SDG’s. Op deze driedaagse stellen 44 landen hun opvolgrapport voor aan de andere lidstaten. Ook België neemt dit jaar deel aan deze oefening die het ‘voluntary national review’ werd gedoopt. Concreet zal minister van Ontwikkelingssamenwerking, Alexander De Croo, dit rapport van België voorstellen.

Als deel van het middenveld participeerde ook de Vlaamse Jeugdraad aan de oefening voorafgaand aan het rapport. Concreet werden aanbevelingen geformuleerd en volgde een advies vanuit de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling. (Lees meer: 10 dingen die België zou moeten doen)

Stem van Vlaamse kinderen & jongeren: van Brussel tot NY

Het UN Youth Delegate programme spoort lidstaten van de VN aan om jongeren te betrekken én te laten deelnemen aan belangrijke VN-tops. Sinds een 10-tal jaar heeft de Vlaamse Jeugdraad de unieke positie om jongeren uit Vlaanderen af te vaardigen. Hiervoor heeft de Vlaamse Jeugdraad goede contacten met de FOD Buitenlandse Zaken én maken de jongeren deel uit van de officiële Belgische Delegatie. Lang niet alle landen kunnen profiteren van de goodwill en ondersteuning van hun overheden. Om dit programma extra in de verf te zetten en andere lidstaten warm te maken om ook jongeren op te nemen in hun delegaties organiseert Herlinde samen met haar Franstalige collega Anne-Sophie Dubrux en met hulp van de jongerenvertegenwoordigers uit Nederland, Duitsland, Tsjaad en Slovenië een side event. Dit side event gaat door op donderdag 13 juni op de Permanente Vertegenwoordiging van België.

Herlinde Baeyens over haar deelname aan het High Level Political Forum:

"Het is voor jongeren van het allergrootste belang dat de politieke keuze voor duurzaamheid resoluut en radicaal is. Als jongerenvertegenwoordiger vraag ik daarom extra aandacht voor een transformatieve visie van duurzame ontwikkeling met medewerking en participatie van iedereen én onderstreep ik het belang van intergenerationele rechtvaardigheid."

Wie is Herlinde

Herlinde Baeyens (24) is afkomstig uit Leuven, maar woont en werkt intussen in Brussel. Ze is sinds twee jaar betrokken bij de werkgroep VN van de Vlaamse Jeugdraad en sinds dit jaar ook co-voorzitster. Ze was jarenlang actief bij Scouts en Gidsen Vlaanderen en combineert haar engagement als VN jongerenvertegenwoordiger nog steeds met haar leiderschap bij Akabe.

Als jongerenvertegenwoordiger zet ze zich in voor heel wat SDG’s, door onder andere workshops te geven in scholen. De SDG rond duurzame consumptie en productie ligt haar toch wel het meest na aan het hart.

“Waar ik me als jongerenvertegenwoordiger het meest achter zet is SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie. Dat is degene waar wij als jongeren door bewuste keuzes echt het verschil kunnen maken. Het is ook mijn overtuiging dat, doordat we door kleine, dagdagelijkse, duurzame keuzes, de juiste reflexen kweken, ook bewuster en duurzaam zullen kiezen als het om ingrijpendere dingen gaat, als politiek, wonen, werken en opvoeden.”

Meer informatie