header.back to home

Adviezen

advice.filter

Mentaal Welzijn

Het gaat niet goed met het mentale welzijn van onze kinderen en jongeren. De Vlaamse Jeugdraad werkt al acht jaar rond mentaal wel...
01/02/2023

Voorontwerp van wet tot wijziging van de GAS-wet

We blijven kritisch kijken naar de toepassing van de GAS-wetgeving en bijhorende lokale GAS-reglementen.
08/09/2022

Mantelzorg

Hoe kunnen we als samenleving beter zorg dragen voor mantelzorgers?
29/06/2022

Klimaatcommunicatie en -educatie

Hoe willen jongeren dat er gecommuniceerd en onderwezen wordt over het klimaat?
29/06/2022

Advies Reorganisatie Schooljaar

Kortere zomervakantie? Langere herfstvakantie? Genoeg rust of net te weinig? Er heersen heel wat vragen over de indeling van het h...
14/06/2022

Uittreksel strafregister - Uitzondering op verplichting voor organisaties in het jeugdwerk.

Er wordt een uitzondering gemaakt op het verplicht voorleggen van een Uittreksel Strafregister in het jeugdwerk.
13/06/2022

Bijkomende steun voor jeugdorganisaties door het coronavirus. Voorjaar 2022.

We geven ons advies over de bijkomende en nodige steun voor jeugdorganisaties en benoemen aandachtspunten.
04/05/2022

Uitvoeringsbesluit jeugdverblijfcentra, hostels, ondersteuningsstructuren en vzw ADJ

Een advies over het besluit rond Jeugdtoerisme en -verblijven door de Vlaamse Regering
30/03/2022

Advies Vlaams Mensenrechteninstituut

We maken ons ernstig zorgen over de brede evolutie van de status van kinder- en mensenrechten in Vlaanderen.
09/02/2022

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.