header.back to home

Adviezen

advice.filter

Advies Vlaams Mensenrechteninstituut

We maken ons ernstig zorgen over de brede evolutie van de status van kinder- en mensenrechten in Vlaanderen.
09/02/2022

Sectorale investeringssubsidies aan cultuur- en jeugdinfrastructuur met bovenlokaal belang

We schreven een advies over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende het verlenen van sectorale investeringssub...
09/02/2022

Herschikking schoolvakanties

In dit advies leggen we enkele basisprincipes vast die we hanteren in het verdere traject rond de herschikking van schoolvakanties...
14/12/2021

Jeugdparticipatie en democratie

Hoe kunnen jongeren meer inspraak krijgen in het beleid?
14/12/2021

Advies bijkomende klimaatmaatregelen in het licht van het ‘Fit For 55-pakket’

We moedigen Vlaanderen met een advies aan om sneller te streven naar klimaatneutraliteit.
19/11/2021

Politie, jongeren en jeugdwerk.

De Vlaamse Jeugdraad wil de vicieuze cirkel van wantrouwen en angst tussen politie en jongeren doorbreken.
07/10/2021

Uittreksel Strafregister

In dit advies lichten we toe waarom we niet achter een verplichte controle van het uittreksel strafregister binnen het jeugdwerk s...
01/09/2021

Bijkomende steun voor jeugdorganisaties door het coronavirus

Een advies over bijkomende steun voor jeugdorganisaties na de coronacrisis en onze aandachtspunten daarbij.
01/09/2021

Jeugdverblijven

In dit advies lees je meer over onze houding tegenover Jeugdtoerisme in brede zin en specifiek over het nieuwe decreet jeugdverbli...
01/09/2021

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.