header.back to home

Adviezen

advice.filter

Politie, jongeren en jeugdwerk.

De Vlaamse Jeugdraad wil de vicieuze cirkel van wantrouwen en angst tussen politie en jongeren doorbreken.
07/10/2021

Uittreksel Strafregister

In dit advies lichten we toe waarom we niet achter een verplichte controle van het uittreksel strafregister binnen het jeugdwerk s...
01/09/2021

Bijkomende steun voor jeugdorganisaties door het coronavirus

Een advies over bijkomende steun voor jeugdorganisaties na de coronacrisis en onze aandachtspunten daarbij.
01/09/2021

Jeugdverblijven

In dit advies lees je meer over onze houding tegenover Jeugdtoerisme in brede zin en specifiek over het nieuwe decreet jeugdverbli...
01/09/2021

Organisatie van buitenschoolse opvang en de afstemming tussen de buitenschoolse activiteiten

In dit advies lees je meer over waarom we nu te weinig garanties zien voor de organisatie van kwaliteitsvolle kinderopvang waar de...
01/09/2021

Structureel investeren in het jeugdwerk

In juni 2021 vroegen we een investering van 7 miljoen in het jeugdwerk.
13/07/2021

Advies over het Besluit van de Vlaamse Regering over de financiering van een vernieuwend aanbod in de preventieve gezinsondersteuning.

Ons antwoord op een adviesvraag over een subsidiebesluit dat past in de verdere uitbouw van de Huizen van het Kind en de structure...
12/01/2021

Advies over het ontwerpdecreet voor de deelname aan Lokale Integrale Veiligheidscellen

We stellen ons als jongeren verschillende vragen en bezorgdheden over de lokale integrale veiligheidscellen.
09/12/2020

Toekomst van Werk

Met de Vlaamse Jeugdraad willen we inzetten op een inclusieve arbeidsmarkt die ‘jongerenproof’ is, nu en in de toekomst.
25/11/2020

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.