header.back to home

Adviezen

advice.filter

Organisatie buitenschoolse opvang en de afstemming met buitenschoolse activiteiten

Op 1 februari 2019 werd in het Vlaamse Parlement een voorstel van decreet ingediend houdende de organisatie van buitenschoolse opv...
18/03/2019

Lokaal jeugdbeleid

2019 is hét planningsjaar voor lokale besturen. Ze schrijven hun strategisch meerjarenplan voor de periode 2020-2025.
21/01/2019

Cijfers in het jeugdwerk

Er zijn vandaag weinig tot geen complete cijfers te vinden over het jeugdwerk en het jeugdbeleid in Vlaanderen.
07/11/2018

Klimaatbeleidsplan 2021-2030

In juli 2018 vroeg het kabinet van de Vlaamse minister van omgeving, natuur en landbouw om het advies van de Vlaamse Jeugdraad ove...
19/09/2018

Grensoverschrijdend gedrag

In de zomer van 2017 werd een bijzondere commissie inzake grensoverschrijdend gedrag opgericht na de schandalen over misbruik in d...
17/09/2018

Ontwerpbesluit betreffende de uitvoering van het decreet houdende de subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen

De Vlaamse Jeugdraad gaf in oktober 2017 advies over het decreet houdende de subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen e...
17/09/2018

Voorontwerp van decreet betreffende de basisbereikbaarheid

Met het voorontwerp van decreet betreffende de basisbereikbaarheid wil de Vlaamse Regering het Vlaamse mobiliteitsbeleid en het op...
17/09/2018

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het jeugd- en kinderrechtenbeleid (JKP)

Op 19 mei 2018 keurde de Vlaamse Regering principieel het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende het jeugd- en ki...
20/06/2018

Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2018

Het programmadecreet van 2018 neemt een beperkt aantal maatregelen met betrekking op het beleidsdomein Jeugd.
17/05/2018

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.