header.back to home

Adviezen

advice.filter

Sectorale investeringssubsidies aan cultuur- en jeugdinfrastructuur met bovenlokaal belang

We schreven een advies over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende het verlenen van sectorale investeringssub...
09/02/2022

Herschikking schoolvakanties

In dit advies leggen we enkele basisprincipes vast die we hanteren in het verdere traject rond de herschikking van schoolvakanties...
14/12/2021

Jeugdparticipatie en democratie

Hoe kunnen jongeren meer inspraak krijgen in het beleid?
14/12/2021

Advies bijkomende klimaatmaatregelen in het licht van het ‘Fit For 55-pakket’

We moedigen Vlaanderen met een advies aan om sneller te streven naar klimaatneutraliteit.
19/11/2021

Politie, jongeren en jeugdwerk.

De Vlaamse Jeugdraad wil de vicieuze cirkel van wantrouwen en angst tussen politie en jongeren doorbreken.
07/10/2021

Uittreksel Strafregister

In dit advies lichten we toe waarom we niet achter een verplichte controle van het uittreksel strafregister binnen het jeugdwerk s...
01/09/2021

Bijkomende steun voor jeugdorganisaties door het coronavirus

Een advies over bijkomende steun voor jeugdorganisaties na de coronacrisis en onze aandachtspunten daarbij.
01/09/2021

Jeugdverblijven

In dit advies lees je meer over onze houding tegenover Jeugdtoerisme in brede zin en specifiek over het nieuwe decreet jeugdverbli...
01/09/2021

Organisatie van buitenschoolse opvang en de afstemming tussen de buitenschoolse activiteiten

In dit advies lees je meer over waarom we nu te weinig garanties zien voor de organisatie van kwaliteitsvolle kinderopvang waar de...
01/09/2021

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.