header.back to home

Adviezen

advice.filter

Duurzame Mobiliteit

Kinderen en jongeren nemen actief deel aan het maatschappelijke leven en verplaatsen zich daarvoor. Ze verplaatsen zich elke dag n...
07/10/2020

Ontwerp Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan 2020- 2024

Iedere legislatuur stelt de Vlaamse Regering een Jeugd-en Kinderrechtenbeleidsplan op. De Vlaamse Jeugdraad volgt de opmaak van di...
11/09/2020

Mondmaskers en Megafonen: Onze stem gaat niet meer in lockdown

Kinderen en jongeren moeten centraal staat in de relance en na corona. Met dit advies maken we de rekening op van de voorbije maan...
14/07/2020

Noodfonds

De coronacrisis treft ook jeugdwerkorganisaties bijzonder hard. Voor Vlaams erkend jeugdwerk werd een noodfonds opgericht. In dit...
01/07/2020

Kadervorming 2

Er werden enkele nieuwe beslissingen genomen over het organiseren van kadervormingscursussen, zowel voor de toekomst als tijdens d...
01/07/2020

Subsidiëring jeugdhostels en jeugdverblijfcentra

Dit advies werd geschreven naar aanleiding van een decreetswijziging inzake de subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra en on...
03/06/2020

Prioritaire doelstellingen voor het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP) 2020-2024

Uiterlijk een jaar na de start van de regeerperiode stelt de Vlaamse Regering een nieuw jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan voor. M...
05/03/2020

Kadervorming 1

We schreven een nieuw advies rond Kadervorming. We schreven dit advies op vraag van de Vlaamse Regering, in samenwerking met de vo...
26/02/2020

Beleidsnota jeugd 2019-2024

De Vlaamse minister van Jeugd schrijft bij de start van de legislatuur een beleidsnota Jeugd, waarin hij de plannen voor de komend...
21/11/2019

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.