header.back to home

Adviezen

advice.filter

Advies Reorganisatie Schooljaar

Kortere zomervakantie? Langere herfstvakantie? Genoeg rust of net te weinig? Er heersen heel wat vragen over de indeling van het h...
14/06/2022

Uittreksel strafregister - Uitzondering op verplichting voor organisaties in het jeugdwerk.

Er wordt een uitzondering gemaakt op het verplicht voorleggen van een Uittreksel Strafregister in het jeugdwerk.
13/06/2022

Bijkomende steun voor jeugdorganisaties door het coronavirus. Voorjaar 2022.

We geven ons advies over de bijkomende en nodige steun voor jeugdorganisaties en benoemen aandachtspunten.
04/05/2022

Uitvoeringsbesluit jeugdverblijfcentra, hostels, ondersteuningsstructuren en vzw ADJ

Een advies over het besluit rond Jeugdtoerisme en -verblijven door de Vlaamse Regering
30/03/2022

Advies Vlaams Mensenrechteninstituut

We maken ons ernstig zorgen over de brede evolutie van de status van kinder- en mensenrechten in Vlaanderen.
09/02/2022

Sectorale investeringssubsidies aan cultuur- en jeugdinfrastructuur met bovenlokaal belang

We schreven een advies over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende het verlenen van sectorale investeringssub...
09/02/2022

Herschikking schoolvakanties

In dit advies leggen we enkele basisprincipes vast die we hanteren in het verdere traject rond de herschikking van schoolvakanties...
14/12/2021

Jeugdparticipatie en democratie

Hoe kunnen jongeren meer inspraak krijgen in het beleid?
14/12/2021

Advies bijkomende klimaatmaatregelen in het licht van het ‘Fit For 55-pakket’

We moedigen Vlaanderen met een advies aan om sneller te streven naar klimaatneutraliteit.
19/11/2021

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.