header.back to home

Adviezen

advice.filter

Advies Jeugddecreet uitvoeringsbesluit

De Vlaamse Jeugdraad gaf in maart 2023 advies over het nieuw Jeugddecreet. Dit decreet vervangt vier van de vijf decreten die de u...
14/09/2023

Advies over voorontwerp decreet Vlaams beleid tegen radicalisering, extremisme, terrorisme en negatieve polarisatie.

De Vlaamse Jeugdraad schrijft dit advies op verzoek van Bart Somers, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams mini...
14/09/2023

Advies Wijzigingsdecreet Jeugddelinquentie

Op verzoek van Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Ge...
14/09/2023

Klimaatrechtvaardigheid

In dit advies gaan we dieper in op de effecten van de huidige klimaatcrisis op kinderen en jongeren. We schreven 20 adviespunten o...
06/09/2023

Decreet rechtspositie van de minderjarige in de jeugdhulp

Dit advies richt zich op het voorontwerp van decreet betreffende de wijziging van het decreet rechtspositie van de minderjarige in...
05/07/2023

Advies op het ontwerp van het besluit van de Vlaamse Regering over de regeling voor de toekenning van investeringssubsidies voor strategische cultuur- en jeugdinfrastructuur

Op 8 maart 2023 ontvingen we een adviesvraag over het besluit van de Vlaamse Regering over de regeling voor de toekenning van inve...
03/05/2023

Jeugd(werk)infrastuctuur

Kinderen en jongeren hebben plek nodig om jong te kunnen zijn. Plekken waar ze kunnen leren, kunnen leven, kunnen spelen en kunnen...
29/03/2023

Wonen

Heel wat kinderen en jongeren groeien op met te weinig ruimte, zonder veilige, stabiele en gezonde thuis of zelfs zonder dak boven...
24/03/2023

Het Jeugddecreet

We zijn tevreden met het huidig jeugddecreet, maar geven in dit advies graag nog een aantal verbeterpunten mee!
01/03/2023

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.