header.back to home

Adviezen

advice.filter

Structureel investeren in het jeugdwerk

In juni 2021 vroegen we een investering van 7 miljoen in het jeugdwerk.
13/07/2021

Advies over het Besluit van de Vlaamse Regering over de financiering van een vernieuwend aanbod in de preventieve gezinsondersteuning.

Ons antwoord op een adviesvraag over een subsidiebesluit dat past in de verdere uitbouw van de Huizen van het Kind en de structure...
12/01/2021

Advies over het ontwerpdecreet voor de deelname aan Lokale Integrale Veiligheidscellen

We stellen ons als jongeren verschillende vragen en bezorgdheden over de lokale integrale veiligheidscellen.
09/12/2020

Toekomst van Werk

Met de Vlaamse Jeugdraad willen we inzetten op een inclusieve arbeidsmarkt die ‘jongerenproof’ is, nu en in de toekomst.
25/11/2020

Duurzame Mobiliteit

Kinderen en jongeren nemen actief deel aan het maatschappelijke leven en verplaatsen zich daarvoor. Ze verplaatsen zich elke dag n...
07/10/2020

Ontwerp Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan 2020- 2024

Iedere legislatuur stelt de Vlaamse Regering een Jeugd-en Kinderrechtenbeleidsplan op. De Vlaamse Jeugdraad volgt de opmaak van di...
11/09/2020

Mondmaskers en Megafonen: Onze stem gaat niet meer in lockdown

Kinderen en jongeren moeten centraal staat in de relance en na corona. Met dit advies maken we de rekening op van de voorbije maan...
14/07/2020

Noodfonds

De coronacrisis treft ook jeugdwerkorganisaties bijzonder hard. Voor Vlaams erkend jeugdwerk werd een noodfonds opgericht. In dit...
01/07/2020

Kadervorming 2

Er werden enkele nieuwe beslissingen genomen over het organiseren van kadervormingscursussen, zowel voor de toekomst als tijdens d...
01/07/2020

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.