header.back to home

Adviezen

advice.filter

Recht op vrije tijd voor jonge nieuwkomers

De media toonden drie jaar geleden vreselijke beelden van overvolle boten, mensen die in zee dreven, kinderen die op land aanspoel...
10/04/2018

Ontwerp decreet bovenlokaal jeugdwerk jeugdhuizen & jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen

Met dit decreet kan de Vlaamse Overheid bovenlokale organisaties subsidiëren op enkele voorwaarde.
19/10/2017

Onbetaalde stages buiten de opleiding

Een stage kan zowel binnen of buiten een schoolse opleiding plaatsvinden. Dit advies spreekt zich voornamelijk uit over stages bui...
19/10/2017

Voorontwerp van decreet jeugddelinquentierecht

In het regeerakkoord van de Vlaamse Regering werd de beslissing genomen om een Vlaamse visie uit te werken met betrekking tot de a...
19/10/2017

Eenmeting lokale jeugdparticipatie

Sinds 2014 worden er geen aparte jeugdbeleidsplannen meer opgemaakt. Het jeugdbeleid wordt voortaan geïntegreerd in het strategisc...
31/07/2017

Tussentijds rapport JKP

Als Vlaamse Jeugdraad volgen we met aandacht de inspanningen die onze Vlaamse Regering doet om het Vlaams jeugd- en kinderrechtenp...
31/07/2017

Investeringssubsidies voor culturele infrastructuur met bovenlokaal belang

De Vlaamse Overheid moet inspanning leveren op het vlak van CO²-reductie in functie van de Europese Klimaatdoelstellingen van 2020...
12/05/2017

Psychisch welzijn

De Vlaamse Jeugdraad vraagt in dit advies een open blik en brede benadering rond psychisch welzijn. Want iedereen heeft een psychi...
12/05/2017

Erkenning politieke jongerenbewegingen

Het voorstel van de Regering betreft een wijziging aan het decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid.
12/05/2017

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.