header.back to home

Adviezen

advice.filter

Grensoverschrijdend gedrag

In de zomer van 2017 werd een bijzondere commissie inzake grensoverschrijdend gedrag opgericht na de schandalen over misbruik in d...
17/09/2018

Ontwerpbesluit betreffende de uitvoering van het decreet houdende de subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen

De Vlaamse Jeugdraad gaf in oktober 2017 advies over het decreet houdende de subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen e...
17/09/2018

Voorontwerp van decreet betreffende de basisbereikbaarheid

Met het voorontwerp van decreet betreffende de basisbereikbaarheid wil de Vlaamse Regering het Vlaamse mobiliteitsbeleid en het op...
17/09/2018

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het jeugd- en kinderrechtenbeleid (JKP)

Op 19 mei 2018 keurde de Vlaamse Regering principieel het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende het jeugd- en ki...
20/06/2018

Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2018

Het programmadecreet van 2018 neemt een beperkt aantal maatregelen met betrekking op het beleidsdomein Jeugd.
17/05/2018

Recht op vrije tijd voor jonge nieuwkomers

De media toonden drie jaar geleden vreselijke beelden van overvolle boten, mensen die in zee dreven, kinderen die op land aanspoel...
10/04/2018

Ontwerp decreet bovenlokaal jeugdwerk jeugdhuizen & jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen

Met dit decreet kan de Vlaamse Overheid bovenlokale organisaties subsidiëren op enkele voorwaarde.
19/10/2017

Onbetaalde stages buiten de opleiding

Een stage kan zowel binnen of buiten een schoolse opleiding plaatsvinden. Dit advies spreekt zich voornamelijk uit over stages bui...
19/10/2017

Voorontwerp van decreet jeugddelinquentierecht

In het regeerakkoord van de Vlaamse Regering werd de beslissing genomen om een Vlaamse visie uit te werken met betrekking tot de a...
19/10/2017

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.