header.back to home

Adviezen

advice.filter

Kadervorming 2

Er werden enkele nieuwe beslissingen genomen over het organiseren van kadervormingscursussen, zowel voor de toekomst als tijdens d...
01/07/2020

Subsidiëring jeugdhostels en jeugdverblijfcentra

Dit advies werd geschreven naar aanleiding van een decreetswijziging inzake de subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra en on...
03/06/2020

Prioritaire doelstellingen voor het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP) 2020-2024

Uiterlijk een jaar na de start van de regeerperiode stelt de Vlaamse Regering een nieuw jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan voor. M...
05/03/2020

Kadervorming 1

We schreven een nieuw advies rond Kadervorming. We schreven dit advies op vraag van de Vlaamse Regering, in samenwerking met de vo...
26/02/2020

Beleidsnota jeugd 2019-2024

De Vlaamse minister van Jeugd schrijft bij de start van de legislatuur een beleidsnota Jeugd, waarin hij de plannen voor de komend...
21/11/2019

Representatie in de media

16% van alle inwoners van België zijn jonger dan 18, maar in de Vlaamse media komen ze maar 3% van de tijd in beeld.
08/10/2019

Kansen op school

Na decennia blijken de kansen in ons onderwijs nog altijd ongelijk verdeeld. Leerlingen uit kansengroepen blijven vaker zitten, zi...
11/09/2019

Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan (JKP) 2020-2024

In 2020 start er een nieuw Jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan. De regering kiest een half jaar na aantreden maximaal vijf priorita...
06/09/2019

Duurzaam leven

Het is onmiskenbaar: jongeren liggen wakker van het klimaat! Sinds begin 2019 komen ze hiervoor met tienduizenden op straat. En oo...
04/07/2019

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.