header.back to home

Adviezen

advice.filter

Eenmeting lokale jeugdparticipatie

Sinds 2014 worden er geen aparte jeugdbeleidsplannen meer opgemaakt. Het jeugdbeleid wordt voortaan geïntegreerd in het strategisc...
31/07/2017

Tussentijds rapport JKP

Als Vlaamse Jeugdraad volgen we met aandacht de inspanningen die onze Vlaamse Regering doet om het Vlaams jeugd- en kinderrechtenp...
31/07/2017

Investeringssubsidies voor culturele infrastructuur met bovenlokaal belang

De Vlaamse Overheid moet inspanning leveren op het vlak van CO²-reductie in functie van de Europese Klimaatdoelstellingen van 2020...
12/05/2017

Psychisch welzijn

De Vlaamse Jeugdraad vraagt in dit advies een open blik en brede benadering rond psychisch welzijn. Want iedereen heeft een psychi...
12/05/2017

Erkenning politieke jongerenbewegingen

Het voorstel van de Regering betreft een wijziging aan het decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid.
12/05/2017

Conceptnota vrijwillige burgerdienst

Op 15 februari 2017 dienden Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Van Rompuy en andere CD&V-fractieleden een conceptnota in voor nie...
04/05/2017

Stedelijkheid

Aandacht voor stedelijkheid wordt extra criterium bij het geven van subsidies aan jeugdorganisaties.
19/04/2017

Toegang tot werk

De overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt is een uitdagend parcours. Werk is van groot belang voor de persoonlijke ontplooiing e...
14/04/2017

Beleidsplan ruimte Vlaanderen

Elke dag verdwijnt er 6 hectare aan open ruimte in Vlaanderen. Dat zijn 9 voetbalvelden per dag, of elke twee maand en tien dagen...
13/02/2017

Blijf op de hoogte!