header.back to home

Adviezen

advice.filter

Representatie in de media

16% van alle inwoners van België zijn jonger dan 18, maar in de Vlaamse media komen ze maar 3% van de tijd in beeld.
08/10/2019

Kansen op school

Na decennia blijken de kansen in ons onderwijs nog altijd ongelijk verdeeld. Leerlingen uit kansengroepen blijven vaker zitten, zi...
11/09/2019

Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan (JKP) 2020-2024

In 2020 start er een nieuw Jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan. De regering kiest een half jaar na aantreden maximaal vijf priorita...
06/09/2019

Duurzaam leven

Het is onmiskenbaar: jongeren liggen wakker van het klimaat! Sinds begin 2019 komen ze hiervoor met tienduizenden op straat. En oo...
04/07/2019

Ontwerp van eindrapport Vlaams Jeugd-en Kinderrechtenbeleidsplan (JKP) 2015-2019

Op maandag 25 maart 2019 ontving de Vlaamse Jeugdraad een adviesvraag van de Vlaamse Regering over het ontwerp van eindrapport van...
28/05/2019

Organisatie buitenschoolse opvang en de afstemming met buitenschoolse activiteiten

Op 1 februari 2019 werd in het Vlaamse Parlement een voorstel van decreet ingediend houdende de organisatie van buitenschoolse opv...
18/03/2019

Lokaal jeugdbeleid

2019 is hét planningsjaar voor lokale besturen. Ze schrijven hun strategisch meerjarenplan voor de periode 2020-2025.
21/01/2019

Cijfers in het jeugdwerk

Er zijn vandaag weinig tot geen complete cijfers te vinden over het jeugdwerk en het jeugdbeleid in Vlaanderen.
07/11/2018

Klimaatbeleidsplan 2021-2030

In juli 2018 vroeg het kabinet van de Vlaamse minister van omgeving, natuur en landbouw om het advies van de Vlaamse Jeugdraad ove...
19/09/2018

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.