header.back to home

Adviezen

advice.filter

Ontwerp decreet bovenlokaal jeugdwerk jeugdhuizen & jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen

Met dit decreet kan de Vlaamse Overheid bovenlokale organisaties subsidiëren op enkele voorwaarde.
19/10/2017

Onbetaalde stages buiten de opleiding

Een stage kan zowel binnen of buiten een schoolse opleiding plaatsvinden. Dit advies spreekt zich voornamelijk uit over stages bui...
19/10/2017

Voorontwerp van decreet jeugddelinquentierecht

In het regeerakkoord van de Vlaamse Regering werd de beslissing genomen om een Vlaamse visie uit te werken met betrekking tot de a...
19/10/2017

Eenmeting lokale jeugdparticipatie

Sinds 2014 worden er geen aparte jeugdbeleidsplannen meer opgemaakt. Het jeugdbeleid wordt voortaan geïntegreerd in het strategisc...
31/07/2017

Tussentijds rapport JKP

Als Vlaamse Jeugdraad volgen we met aandacht de inspanningen die onze Vlaamse Regering doet om het Vlaams jeugd- en kinderrechtenp...
31/07/2017

Investeringssubsidies voor culturele infrastructuur met bovenlokaal belang

De Vlaamse Overheid moet inspanning leveren op het vlak van CO²-reductie in functie van de Europese Klimaatdoelstellingen van 2020...
12/05/2017

Psychisch welzijn

De Vlaamse Jeugdraad vraagt in dit advies een open blik en brede benadering rond psychisch welzijn. Want iedereen heeft een psychi...
12/05/2017

Erkenning politieke jongerenbewegingen

Het voorstel van de Regering betreft een wijziging aan het decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid.
12/05/2017

Conceptnota vrijwillige burgerdienst

Op 15 februari 2017 dienden Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Van Rompuy en andere CD&V-fractieleden een conceptnota in voor nie...
04/05/2017

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.