header.back to home

Er werd heel wat advieswerk verzet deze zomer. Als resultaat daarvan staan er sinds kort vier nieuwe adviezen online op onze website. Lees verder voor een snelle update en links naar onze vier nieuwe adviezen.

spelende kinderen
Het advies 'Organisatie van buitenschoolse opvang en de afstemming tussen de buitenschoolse activiteiten'

In dit advies lees je meer over waarom we nu te weinig garanties zien voor de organisatie van kwaliteitsvolle kinderopvang waar de kansen, groei en vrije tijd van kinderen centraal staan.

Lees het advies.

Stock jeugdverblijf
Het Advies Jeugverblijven

In dit advies lees je meer over onze houding tegenover Jeugdtoerisme in brede zin en specifiek over het nieuwe decreet jeugdverblijven.

Lees het advies.

Stock jeugdwerk binnen
Advies 'bijkomende steun voor jeugdorganisaties door het coronavirus'

Een spoedadvies over bijkomende steun voor jeugdorganisaties na de coronacrisis en onze aandachtspunten daarbij.

Lees het advies.

Stock archief
Advies 'Uittreksel strafregister'

In dit advies lichten we toe waarom we niet achter een verplichte controle van het uittreksel strafregister binnen het jeugdwerk staan.

Lees het advies.

Ook interessant...

7 miljoen voor het jeugdwerk?

Op woensdag 9 juni voerden we actie voor de toekomst van het jeugdwerk.
  • #Jeugdwerk
  • #Beleid
Nieuwtje

Wafelenbak voor de toekomst van het jeugdwerk!

Niet zomaar een wafelenbak, maar wel een oproep om te investeren in kinderen, jongeren en hun organisaties.
  • #Jeugdwerk
  • #Beleid
Nieuwtje