header.back to home

Adviezen

advice.filter

Beleidsparticipatie van jongeren

Jongeren willen graag participeren aan het beleid maar ondervinden een aantal struikelblokken. Deze vormen de bouwstenen voor het...
16/12/2015

Internationale jongerenmobiliteit

De kansen die jongeren en jeugdwerkers krijgen door deel te nemen aan internationale uitwisselingsprogramma’s zijn voor de Vlaamse...
16/12/2015

Kinderopvang en vrije tijd

De conceptnota "Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang en vrije tijd van schoolkinderen" zet een aantal krijtlijn...
12/10/2015

Decreet provincies

Conform het regeerakkoord is de concrete beslissing dat provincies voortaan geen persoonsgebonden taken meer mogen uitvoeren. De V...
12/10/2015

Jongerenrechten

De Vlaamse Jeugdraad is blij dat de rechten van jongeren op internationaal niveau meer en meer aandacht krijgen. We erkennen daarb...
09/07/2015

Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan

Binnen een totaalvisie op jeugd, jeugdbeleid en kinderrechten bepaalt het jeugdbeleidsplan de doelstellingen van de Vlaamse Regeri...
11/06/2015

Stemrecht 16

In mei 2016 sprak de Vlaamse Jeugdraad zich uit als voorstander van stemrecht op 16.
11/05/2015

Voorontwerp subsidies lokale besturen

De financiering van het lokaal jeugdbeleid staat voor grote hervormingen. De Vlaamse Jeugdraad maakt zich hierover grote zorgen.
12/03/2015

Wonen in Armoede

Meer dan 10% van de kinderen in Vlaanderen leeft onder de armoededrempel. Dit advies behandelt de problematiek van jongvolwassenen...
15/01/2015

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.