header.back to home

Adviezen

advice.filter

Vlaams mantelzorgplan 2016-2020

In Vlaanderen zijn er naar schatting zo’n 20.000-40.000 kinderen en jongeren tussen 5 en 18 jaar die een zorgtaak opnemen voor een...
22/09/2016

Onroerende voorheffing

Met het voorstel wordt er een automatische vrijstelling van onroerende voorheffing verleent aan erkende jeugdverenigingen en jeugd...
07/07/2016

Jongeren op de vlucht

De Vlaamse Jeugdraad stelt vast dat veel jongeren zich zorgen maken over de situatie van mensen op de vlucht en in het bijzonder o...
12/05/2016

Voorstel wijziging decreet VJKR

In de beleidsnota Jeugd van minister Gatz werd de evaluatie van het decreet Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleid van 2012 aangekon...
10/05/2016

Masterplan Bivakplaatsen

Het Vlaams Regeerakkoord kondigde een Masterplan Bivakplaatsen aan, om het aanbod aan verblijfsruimte tijdens de vakantieperiodes...
19/04/2016

Jeugdinformatie

Wij willen aandacht voor Jeugdinformatie in alle beleidsdomeinen en extra aandacht voor de rol van menselijk contact binnen Jeugdi...
19/04/2016

Bovenlokaal jeugdhuizendecreet

Middelen voor particulier jeugdhuiswerk zijn niet voor gemeentebesturen bestemd.
13/04/2016

Positieve identiteitsontwikkeling

Al geruime tijd wordt het maatschappelijk debat overheerst door de problematiek en aanpak van ‘gewelddadige radicalisering’ in onz...
14/03/2016

Minidecreet

Dit 'Minidecreet' heeft tot doel enkele technische verbeteringen aan te brengen binnen de bestaande decreten jeugd.
11/02/2016

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.