Adviezen

De Vlaamse Jeugdraad reageert met dit advies op de resultaten van de eenmeting lokaal jeugdbeleid. Het is een prioriteit van de Jeugdraad om het lokaal jeugdbeleid op te volgen. Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar, versterken we onze aandacht op dit thema. Voor 2014 gaf het...
Onze Vlaamse Regering heeft een Vlaams jeugd- en kinderrechtenplan, ook wel het JKP genoemd. Als Vlaamse Jeugdraad volgen we met aandacht de inspanningen die onze Vlaamse Regering doet om dit plan ook in de praktijk te brengen. We formuleerden een advies bij het ontstaan van het JKP en ook bij deze...
De Vlaamse Jeugdraad vraagt in dit advies een open blik en brede benadering rond psychisch welzijn. Want iedereen heeft een psychisch welzijn en het is een dagelijkse oefening om dit zo gezond mogelijk te houden. We focussen niet op specifieke doelgroepen of diagnoses, maar vragen we aandacht voor...
Het voorstel van de Regering betreft een wijziging aan het decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid. Concreet wil de Vlaamse Regering de huidige bepalingen over de erkenningsvoorwaarden en de bijhorende rapportageverplichtingen aanpassen aan de recente beslissing om de politieke...
De Vlaamse Overheid moet inspanning leveren op het vlak van CO²-reductie in functie van de Europese Klimaatdoelstellingen van 2020. Deze reductie kadert in het klimaatakkoord van Parijs van 2015. Ook de beleidsdomeinen Cultuur en Jeugd moeten hun verantwoordelijkheid nemen. De Vlaamse Regering...
Op 15 februari 2017 dienden Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Van Rompuy en andere CD&V-fractieleden een conceptnota in voor nieuwe regelgeving met betrekking tot de invoering van een gegarandeerd aanbod van vrijwillige burgerdienst voor jongeren in bij het Vlaamse parlement. De Vlaamse Jeugdraad startte al in november 2016 een participatief traject richting een gedragen advies dat uiteindelijke werd goedgekeurd op de Algemene Vergadering van april 2017.
De overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt is een uitdagend parcours. Werk is van groot belang voor de persoonlijke ontplooiing en groei naar autonomie van jongeren. Maar jongeren springen niet in een wip van schoolbank naar werkvloer. Jongeren lopen structureel meer kans op werkloosheid en worden...
Elke dag verdwijnt er 6 hectare aan open ruimte in Vlaanderen. Dat zijn 9 voetbalvelden per dag, of elke twee maand en tien dagen een oppervlakte zo groot als het stadscentrum van Leuven. Die open ruimte is nochtans belangrijk: als buffer tegen de klimaatverandering, als bron van biodiversiteit en...
Door de vernieuwde taakstelling van de provincies en de bijhorende wijziging in financiering, dienen twee ‘jeugddecreten’ aangepast te worden. De eerdere beslissing van de Vlaamse Regering om de provincies om de taken van de provincies inzake jeugd over te nemen, heeft ook decretale gevolgen. Om...
Jaarlijks worden er door het jeugdtoerisme in Vlaanderen zo’n 3 miljoen overnachtingen gegenereerd, dat is meer dan 10% van het totale aantal toeristische overnachtingen1. Er op uit trekken met, voor en door jongeren zit ingebakken in ons jeugdwerk en is vaak een essentieel onderdeel van hun...

Pagina's