1611 Advies ontwerp Vlaams Mantelzorgplan 2016-2020

22/09/2016

Een mantelzorger is een persoon die niet professioneel, maar omwille van een sociale of emotionele band een zorgbehoevende persoon op regelmatige basis helpt en ondersteunt in het dagelijks leven.

In juli ‘16 kreeg de Vlaamse Jeugdraad een adviesvraag op het Ontwerp van het Vlaams Mantelzorgplan 2016-2020. Het ontwerpplan zet in op de maatschappelijke erkenning en waardering, een goede ondersteuning en een goede samenwerking tussen informele en professionele zorg. Daarnaast schenkt het ontwerpplan bijzondere aandacht aan de groep van jonge mantelzorgers.

Daarom vinden we het belangrijk om hier advies op te geven.

In Vlaanderen zijn er naar schatting zo’n 20.000-40.000 kinderen en jongeren tussen 5 en 18 jaar die een zorgtaak opnemen voor een chronisch zieke ouder. Wellicht is dit nog een onderschatting, zeker als je ook chronisch zieke broers, zussen of anderen in rekening brengt.

Dé jonge mantelzorger bestaat echter niet. Velen zien zichzelf niet als ‘mantelzorger’. Het gaat bovendien vaak over heel verschillende, complexe situaties waarin kinderen en jongeren opgroeien en een extra zorgtaak opnemen.

Het staat wel vast dat zij nog te weinig gehoord en ondersteund worden. Met dit advies hoopt de Jeugdraad daar zijn steentje in bij te dragen.